8 DE MARÇ 2014 Sense igualtat no hi ha democràcia!

Feministes en acció

La crisi a la que ens ha portat el PP, ha frenat el dificultós
camí cap a la igualtat entre dones i homes a tots
els àmbits de la vida. La nostra societat actual cada
dia més desigual, ens duu a prendre consciència de
què cada dia és 8 de març per a les dones. Cada
divendres, el Consell de Ministres ens ho recorda amb
l’aprovació de lleis que suposen un gran retrocés que
ens porta a l’Espanya negra on els drets de les dones
eren invisibles.

Aquest 8 de març se caracteritza per un major empobriment
de les dones, un empobriment galopant a
causa del capitalisme ferotge de la mà del patriarcat .
La crisi, el patriarcat globalitzat, les polítiques
d’austeritat salvatge, retallades en serveis públics,
com educació, sanitat, llei de la dependència, el tancament
de serveis, l’eliminació de prestacions, de polítiques
de conciliació, afecten greument les condicions
de vida digna i colpegen molt més a les dones, ja que
som les que més patim les desigualtats.

Aquestes retallades no són innocents i duent implícit
un model de societat i model de convivència patriarcal,
que empitjora els drets de les persones, fa patir els
sectors més vulnerables i fa invisibles les desigualtats
de gènere, deixant a les dones en un rol secundari i de
subsidiarietat i ens relega al treball domèstic, per tant,
atempten contra la nostra autonomia per poder exercí
els nostres drets i llibertats. En definitiva, volen
retornar-nos al passat de fa 40 anys en una ofensiva
sense precedents cap els drets socials i civils i vers els
drets de les dones.

Tot l’avanç que hem tingut en les dècades passades
en disminució de les desigualtats, en l’ avanç dels
nostres drets i llibertats, del nostre dret a decidir sobre
el nostre cos, en caminar cap a un major benestar
social, el Govern del PP els ha destruït amb
l’aprovació desmesurada de lleis al marge de l’opinió
de la ciutadania i concretament de les dones.

Les contínues reformes laborals han fet que empitjorin
encara més la vida de les dones, les taxes d’ocupació
són menors, salaris més baixos, ocupacions en
professions pitjor remunerades i valorades. Som la
immensa majoria de les ocupades a temps parcial i
majoria entre les persones que no cobren cap tipus de
prestació.

Tenim més subocupació i més presència a l’economia
submergida. Les dones tenim menys contractes a
temps complert i com a conseqüència tenim les
pensions més baixes, sobretot a la nostra comunitat
autònoma, ja que el tipus de contractació de fixadiscontinua,
necessita més temps de cotització que la
resta.

L’avantprojecte de modificació de la Llei Orgànica
sobre l’avortament suposa un retrocés vergonyós i
retrògrad. Amb la llei de l’avortament que el Govern
vol aprovar, pretenen ser ells qui ens diguin quan tenir
els fills, assumpte aquest, més íntim i personal que
les persones afronten al llarg de les seves vides. En
canvi no parla en cap moment, d’establir les condicions
necessàries, perquè les dones, de forma lliure,
responsable i gratuïta, puguin disposar de serveis
d’atenció sanitària, informació, assessorament,
educació afectivo-sexual, programes i serveis
d’atenció a les víctimes de violència masclista...i altres
en canvi, sí que s’eliminin organismes d’igualtat i
s’amenaça amb suprimir competències municipals.

Han eliminat les mesures de prevenció, es dediquen
menys recursos per a programes i serveis d’atenció a
les víctimes de violència masclista, s’eliminen organismes
d’igualtat, i s’amenaça amb suprimir competències
municipals.

Per tant, davant aquesta situació de desigualtat de
gènere, d’injustícia social i econòmica, les dones
exigim, posar fi a les retallades salvatges a l’estat del
benestar, fomentar la nostra presència en la vida
pública i en els espais de decisió, recuperar les regidories
d’igualtat i els organismes d’igualtat, recuperar
mesures de prevenció de la violència masclista,
programes i serveis d’atenció a les víctimes de violència
masclista, el retorn de les polítiques d’igualtat,
impulsar polítiques d’ocupació de qualitat per a les
dones i mesures de conciliació, retirada de les reformes
laborals, ret