Ara és l’oportunitat

Mateu Martínez Martínez
Menorca

Stephen Hawking ha postulat els darrers anys el que es
coneix com a teoria del multiunivers, que vindria a dir
que existeixen alhora diversos universos, dels que
nosaltres evidentment som desconeixedors, a banda
del propi. A la vista del que està succeint als carrers
però també als despatxos d’aquest país, sembla que
tenim també el nostre peculiar multiunivers.

Els darrers anys hem pogut assistir a l’esclat de diverses
formes de protesta que evidencien el malestar
social: potser el 15M va ser l’inici i va representar el
primer toc d’atenció, però moltes altres formes de mobilitzacio
van també per aquí, com ara el moviment contra
els desnonaments, la marea verda de l’educació i ara la
blava contra les prospeccions petrolíferes a Balears, la
via catalana cap a la independència, .... l’univers social
al país ha canviat radicalment la seva fesomia. La gent
s’ha cansat de ser passiu espectador (açò en el millor
dels casos) quan no víctima ressignada, i ara exigeix el
que li correspon, començant per la dignitat inherent a
tot subjecte polític.

Però hi altres universos: com és el cas dels partits
polítics tradicionals. Sembla (més enllà d’alguns discursos
) que aquests no són plenament conscients de la
transformació social que s’està produint, i continuen
amb les velles pràctiques pròpies d’organitzacions
opaques, garants de la democràcia sempre que aquesta
no gosi travessar la porta de la seva seu i, en definitiva,
maquinàries dirigides a l’exercici del poder com a
objectiu en si mateix.

Ara Maó és el producte de la reflexió sobre aquestes
circumstàncies i la voluntat de donar-hi resposta. El
dissabte 22 de febrer ha tingut lloc l’assemblea constituent
d’aquesta plataforma, que es defineix com a
cooperativa política.

Per què aquesta definició? Perquè volem ser un àmbit
de confluència d’aquelles persones que, compartint els
valors propers al progressisme, a l’ecologisme i al
menorquisme (no tots aquests apel.latius alhora,
necessàriament, ni en la mateixa intensitat).

Volem sumar esforços de forma col.laborativa, juntament
amb formacions polítiques que, sense perdre la
seva autonomia, opten per donar una passa enrera per
cedir el seu protagonisme a aquesta plataforma sumatòria,
on la pluralitat esdevé un valor en si mateix, i on
tots, afiliats o no a partits, tenen el mateix pes a hora de
dir la seva i de prendre les decisions.

De moment, tres partits han expressat públicament el
suport a Ara Maó i s’hi han integrat: PSM, Iniciativaverds
- Equo i Esquerra Republicana. Aquests partits
que han decidit sumar no tenen perquè ser els únics.

Val a dir que des del començament s’ha ofert
l’oportunitat a EU de fer-ne part, circumstància que a
hores d’ara encara no s’ha produït, però a la qual no
renunciam i que esperam que en un futur proper es
doni.

Per què Maó i no Menorca ? No podem negar que el
mapa resultant de les eleccions municipals de 2011 ha
ajudat a que així fos, amb un ajuntament bipartidista
que no recull la pluralitat política del carrer. Algú pot
dir, idò, que és la feblesa d’aquests partits el que ha
propiciat el naixement d’Ara Maó. Jo diria que aquestes
circumstàncies el que han fet és accelerar la marxa
d’un procés que, tard o d’hora, s’havia de donar. Per
tant, benvinguda sigui aquesta necessitat si facilita
l’objectiu de rompre barreres i cercar noves maneres de
practicar l’acció política. Tornant a la pregunta, som del
convenciment que, si Ara Maó demostra que sap fer
feina amb rigurositat, si demostra que és fidel al seu
compromís de practicar una forma diferent de fer política,
feta des de la transparència, des de la participació
real, amb la única submissió a la defensa dels interessos
de la població, prest tindrem un Ara Menorca.

Perquè, en definitiva, qui no es vulgui incorporar a
l’univers que representa aquesta societat canviant, una
societat que exigeix ser protagonista actiu i no receptor
passiu, es quedarà donant voltes per Déu qui sap quina
estratosfera.