Gent per Sineu, política a la sineuera

M. Magdalena Genovart
Coordinadora de Gent per Sineu

El passat 1 de febrer i després de moltes reflexions, la
gent compromesa amb la política de Sineu i amb sentiment
progressista, vam decidir reestructurar les
opcions electorals del municipi. Per això, es va prendre
la decisió de constituir un partit polític local, Gent per
Sineu, amb l’afany d’integrar totes les sensibilitats ideològiques
existents al poble i que, a més, esdevingui un
espai de debat i transformació de Sineu. A Gent per
Sineu confluïm en un sol fet tan persones implicades en
la qüestió política i com persones políticament desvinculades,
però de caràcter inquiet i que considerem que
l’única manera de fer poble és participant en la construcció
del mateix.

Gent per Sineu neix com a força municipalista de caràcter
assembleari, tot i que sabem que les decisions que
es prenen a Ciutat també ens afecten; per tant, si el
context ho necessita, es podria col·laborar amb les
forces polítiques d’àmbit autonòmic que defensin les
curolles que, des de Sineu, puguem necessitar.Gent
per Sineu s’ha constituit per a contribuir democràticament,
mitjançant la participació ciutadana, en
l’esdevenir del poble. Així doncs, involucrar la ciutadania
en l’afer públic serà la base del treball, per així aconseguir
els objectius que ens marcat:

Fomentar la participació ciutadana facilitant la informació,
transparència i comunicació. Volem un municipi on
la ciutadania estigui ben informada i pugui opinar lliurement
i prendre decisions claus que afecten la vida
quotidiana de cadascuns de nosaltres.

Magdalena Genovart

Defensar i practicar -amb l’exemple- un estil de govern
transparent i humil, entès com la defensa del bé comú,
mitjançant la democràcia participativa i proposant polítiques
properes als ciutadans.

Vetllar per a la cohesió social del municipi i la defensa
del civisme dins el marc de la convivència ciutadana.
Promoure la sostenibilitat en totes les variant, pensant i
posant en pràctica polítiques enfocades envers les
generacions futures, sense comprometre les seves
necessitats i sense malmetre el medi ambient i l’entorn
natural i el patrimoni històric i cultural del nostre poble,
defensant el territori d’agressions ecològiques i urbanístiques.

Prioritzar la col·lectivitat i la responsabilitat de tots sobre
la cosa pública, potenciant tant els serveis municipals
com les iniciatives ciutadanes. Promoure i participar en
el teixit associatiu i els moviments socials dels municipi
i recolzar, si es creu adient, els que es donin a nivell
supramunicipal.

Defensar la identitat que ens defineix com a poble
sobirà, veient necessària la defensa i desenvolupament
dels trets que ens caracteritzen: la llengua comuna
catalana, la història i la cultura, aprofundint en el seu
coneixement i divulgació i evitant que caiguin en especulacions
i manipulacions contra la seva integritat i
unitat. La defensa de la oficialitat del català en tot el
territori, unes indústries culturals pròpies i el reforçament
del teixit cultural d’arrel popular. Aquests trets,
lluny de representar un factor excloent, han d’esdevenir
una eina més al servei de la cohesió social.

Defensam el dret a decidir dels pobles i el respecte a la
sobirania de cada un d’ells. Lluitarem contra el nepotisme
polític i els abusos socials. La defensa de models
socioeconòmics sostenibles, contraris als sistemes
neo-liberals i capitalistes, des de la nostra visió i força
que ofereix el municipalisme.

La defensa dels drets de les classes populars i la igualtat,
cap una societat de redistribució equitativa de la
riquesa, la lluita contra l’atur i la precarietat, la defensa
dels serveis públics, l’establiment de mecanismes de
control popular de l’economia i el desplegament de
polítiques efectives que garanteixin la igualtat de
gènere. Així com també, la crítica i denúncia de les
accions contràries a la llei i al propi sentit comú, que
afectin a l’interès general, en qualsevol dels àmbits
d’actuació de l’agrupació.

La socialització del pensament sobiranista, sostenible i
laic amb la divulgació i promoció d’iniciatives lligades a
aquests ideals. La defensa de la igualtat d’oportunitats i
drets de la ciutadania independentment del sexe, raça,
edat, diversitat funcional o qualsevol condició que impliqui
una diversitat. Prioritzant la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.

Com a membres d’una societat, no ens podem desentendre
de la política, entesa com la presa de decisions
sobre el que és de totes i tots.
“La política, o la te fas o la te fan”, com deia el cèlebre
intel.lectual valencià JOAN FUSTER.