No al megaport al Molinar!!!

Miguel Reyero
Plataforma Salvem el Molinar

El governador desbaratant els interessos generals,
per a afavorir els particulars, talment la corrupció dels
poderosos, es perd en la nit de la història. A
l’Ajuntament de Toledo, un dels seus corregidors,
Gómez Manrique, deixà gravades en pedra, unes
paraules, en les que demanava a les autoritats locals,
"por los comunes provechos, dejad los particulares".

Sis segles més tard, podríem fer arribar aquesta dita a
algún dels polítics dels que depén l’aprovació del
delirant projecte de Megaport al Molinar. Qui ho conegui,
sap del que parlam. Una extensió similar a quinze
camps de futbol, revoltat d’una murada de tres-cents
metres de longitud i set d’altura. En el seu interior,
tres-cents vaixells (iots inclosos), grues, piscines,
pistes de tennis, paddel,...i 200 places d’aparcament
!!!.

Tot envaint el mar. En un litoral que compta amb un
atractiu que han entés bé i gaudeixen els habitants de
Palma, que juntament amb els visitants, trien diàriament
per a passejar i espaiar la vista cap a l’horitzó...

Aquest projecte està absolutament fora de mida.
Generaria uns canvis en la costa, en el tràfic, en
l’estructura social, que farien desapareixer el Molinar,
tal i com l’estimam.

La iniciativa, de menys de 80 persones, els socis del
Club Marítim Molinar (molts d’ells, escassament informats).
Darrera d’ells (ja que diuen no tenir cap capital),
segurament altres interessos privats. Acompanyats
d’una llarga successió de falsetats, fàcils de desmuntar...

Ni es cancel.larà la concessió en tres anys
(l’advocacia de l’Estat ha informat que es pot aconseguir
una pròrroga d’uns quinze anys). Ni es precisa
aquesta magnitud de port, a no ser que resulti gratuït
als socis del nou port (que no reforma),...i ja que hi
són, passar-se d’uns milions de benefici...Ni vendrà la
iniciativa especuladora i farà un port més gran (per
això, com per aquest, hauria de donar autorització
l’Administració). Ni és necessari aquest calat,...a no
ser per a acollir vaixells de l’eslora que pretenen. Ni
els actuals socis són "senzills veïns del barri". Ni
draguen anualment el portet (la darrera vegada que es
va fer va ser fa 10 anys, i molt de temps fa que no
s’inverteix en millores de manteniment, tal i com els
obliga la concessió d’un terreny públic per a ús privat).

Però encara que tot això fos cert, al final es tractaria
de fer prevaler l’interès de la majoria, sobre el d’una
exigua minoria. Si fos cert (que no ho és en absolut),
que per a què els socis puguin fer un port, ha de ser
així de gran, els responsables polítics haurien de llegir
les paraules del corregidor, i fer prevaler l’interès
públic. Si no queda més remei que aprovar aquest
despropòsit, o no fer res,...l’Autoritat Portuària, no
menciona altra possibilitat. Cap llei obliga a treure a
concurs la concessió. Si un port petit no fos viable al
Molinar, i la única sol.lució fos el desaforat, sempre es
podria recuperar per a la ciutadania, el bocí de costa
del Caló d’en Rigo.

Els "comunes provechos" de 400.000
persones,...enfront dels interessos particulars de 80
socis, i pot ser alguns altres interessos menys confesables.
Però sembla que més enllà de manifestacions
verbals d’algún polític local (qualificat ja de traïdor, per
algú), Parlament, Govern i Autoritat Portuària, no ho
veuen així...

LA LLUITA CONTINUA, AL MOLINAR PORT PETIT!!!