Nous reptes per a la Marea Verda

Josep Valero Membre de la Junta Directiva de FAPA
Mallorca

Les comunitats educatives tenen molt clar el que no
volen. Imposicions, consignes de partit per damunt del
debat pedagògic, arrogàncies, menyspreus als professionals
de l’educació, marginacions de les associacions
de pares i mares d’alumnes, considerar els alumnes
com ens inexistents, manipulacions interessades dels
estudis sobre l’estat de l’educació, oblit del diàleg,
crispacions, provocar divisions entre els components
de les comunitats educatives...

La caparudesa absurda i dogmàtica de la conselleria
d’educació i del president Bauzá, han mobilitzat com
mai les comunitats educatives. Segurament mai tan
pocs havien aconseguit emprenyar tanta gent. La
duresa autoritària de la pell d’aquests governants, és
impermeable a qualsevol sensibilitat democràtica.
Dialogar és un verb prohibit, si no significa acceptar el
que diuen els que comanden.

El moviment educatiu ha agafat nota del tarannà dels
que tenen actualment el BOIB. O es surt al carrer i es
destrossa qualsevol acceptació de la legalitat vigent,
com sembla que és ben vist i encoratjat que passi a
altres països; o bé per responsabilitat, cal seguir amb
l’ensenyament cap als nostres infants, denunciant cada
nova arbitrarietat, i pensar que qualque dia
s’aconseguirà acabar amb aquest mal son d’ineptitud,
que impregna les actuals polítiques educatives.

El moviment verd ha triat el camí de la responsabilitat i
del pacifisme. Segurament és una via més llarga, però
també pot arribar a ser més consistent. Per això mateix
des de diversos fòrums s’està treballant pel dia
després. Perquè després del desgavell haurà de venir
la sensatesa. Després dels nyaps i bunyols legals en
què ens han intoxicat, caldrà la cura del sentit comú, la
proposta consensuada, recuperar el ritme tranquil de la
bona pedagogia.

Des de la Platafroma CRIDA s’està treballant en el que
es diu un Llibre Verd per a l’Educació. La base del seu
plantejament és molt senzill. Desenes de milers de
persones han rebutjat una educació autoritària.
Perquè no poden també participar en el disseny del
tipus d’educació democràtica a la qual aspiren? La
lluita per l’educació no es pot reduir a un debat
d’experts, malgrat lògicament també siguin necessaris.
Cal dur al debat democràtic el contingut essencial
de les propostes. Si encertam amb consensuar els
objectius col·lectius, més fàcil serà trobar els camins
legals que els facin viables.

S’equivocarien també, els que pensen que basta
canviar als governants actuals per uns altres que
siguin millors gestors. Els que pensen així no han
entès res del que ha passat aquests darrers anys. Les
pràctiques d’autogestió educativa que han aconseguit
impulsar les comunitats educatives, no se poden guardar
en els calaixos dels bons records. La qualitat
educativa exigeix participació i molta democràcia. És
clar que fan falta altres i més bons gestors. Però especialment
ens cal no renunciar a les bones pràctiques
apreses en aquests darrers anys de lluites democràtiques.

Aquest és el profund sentit de l’anomenat Llibre Verd
per a l’educació. No es pretén tan sols denunciar les
polítiques educatives absurdes del PP. Es pretén una
reflexió autocrítica profunda sobre la realitat educativa
actual i les propostes de millora. Obrir un debat
d’abaix a dalt, donant veu i vot a cada membre de les
comunitats educatives de base. Facilitar un espai de
diàleg i de contrast d’idees, en cada centre educatiu.
Per després anar recollint les preocupacions, observacions,
propostes, i anar construint un cos teòric en
positiu sobre l’educació que volem, com creiem que es
pot arribar-hi i què pensam fer per aconseguir-ho.

El moviment Verd no ha nascut per delegar la seva
feina a uns altres. El moviment ha sorgit per quedarse,
per ser cooperatiu amb tots el que vulguin entendre
i respectar, per ser més responsable que mai i
col·laborar amb la construcció d’un món millor. Per
construir alternatives i no defugir del repte d’encararles.
Lluitar, resistir i ara també construir. Un gran repte
d’esperança que el moviment Verd vol fer arribar al
conjunt de la societat.