Per un conveni digne d’hostaleria de Balears 2014

Ginés Díez González
Secretari General de la FECOHT-CCOO Illes Balears

Ens trobem de nou davant la negociació del conveni
col lectiu d’hostaleria de Balears el més important per
la seva repercussió econòmica per a la nostra Comunitat
, perquè afecta més de 110.000 treballadores i
treballadors directes i famílies i milers de llocs de
treball indirectes , en un panorama d’una greu crisi
econòmica que no és com les conegudes en els últims
anys cícliques que es corregien quan la taxa de beneficis
es recuperava, sinó molt més profunda d’aplicació
de polítiques de canvi que promou el PP, seguint les
directrius imposades pel gran capital, FMI i la Troica
que signifiquen canvis estructurals en l’estat del
benestar.

Aquesta situació és una amenaça per als treballadors
i treballadores, amb les reformes laborals hagudes en
aquests últims anys començant pel govern del PSOE
presidit pel Sr Zapatero i continuant amb el govern del
PP presidit pel Sr Rajoy d’on emanen decrets Llei,
Lleis , etc , que els seus efectes han arribat per constrènyer
la negociació col·lectiva , devaluar els salaris ,
reduir els drets de les i els treballador, increment del
poder empresarial , i apostar per un patró de rebaixar
i, si escau eliminar les conquestes dutes a terme pel
moviment sindical des de l’any 1976.

La negociació col·lectiva, és l’eix fonamental com a
institució política i econòmica de gran transcendència,
on hem regulat i millorat les condicions de treball salaris
vacances jornades, permisos, excedències,
contractació. I a nivell general la intervenció sindical
des del salari mínim fins al sistema de pensions.
Sense la força negociadora dels sindicats juntament
amb les justes lluites dels treballadors i treballadores ,
mai hi hagués hagut Estat social .

La negociació del conveni es preveu que serà llarga i
dura, ja que la pròpia patronal des d’abans de la constitució
de la taula negociadora ja va enviar a través
dels mitjans de comunicació, tot un seguit de propostes
de pujada salarial 0%, després d’uns anys de
grans beneficis al sector, externalització de serveis i
enguany aparta l’antic assessor empresarial i ens
porta a la taula negociadora un bufet d’advocats
especialitzat entre altres coses en les empreses
outsourcing, (ERO NH), això ens indica quines són les
intencions patronals .

Les nostres exigències plasmades en una plataforma
conjunta a presentar per CCOO i UGT va en el sentit
de reivindicar les necessitats de les i els treballadors
del sector. Per això pensem que en aquest conveni
hem d’estar alerta i previnguts, juntament amb els
professionals que hi participen per donar resposta
contundent a les mal intencionades posicions i reivindicacions
patronals.

El nostre conveni col·lectiu d’hostaleria deu ser un
conveni de no perdre drets i millorar les condicions
laborals i de vida de les persones que componen les
plantilles en els centres de treball i les seves famílies .
Anem a la negociació com no pot ser d’altra manera
de bona fe, però alhora amb molta fermesa en les
nostres peticions i si això no és possible la lluita i les
mobilitzacions han de ser dures .

Qui lluita pot perdre, qui no lluita, ja ha perdut!