Sí a la Vida... Salvem Ses Fontanelles

Jaume Canals
Membre de la Directiva del GOB

No podem plorar, ni tan sols lamentar, és un fet. Què
volem que facin amb la natura, històricament maltractada
i alhora venuda com a imatge als turistes de la
manera més hipòcrita, quan s’estan retallant els drets
més bàsics de la ciutadania?

L’ obligació de la ciutadania és recordar-los la importància
d’un espai natural únic i que alberga una flora
irrepetible, així com també és la nostra obligació
recordar-los les possibilitats d’aquest espai per a la
ciutat de Palma, els seus habitants i els seus visitants.

Malauradament això hem fet conjuntament GOB i la
Plataforma Salvem Ses Fontanelles, des de fa més
d’una dècada. Però queda clar que la vida, la naturalesa
i la seva riquesa és un valor prescindible i mesurable
econòmicament per l’actual consistori i pels
promotors que s’amaguen darrera aquesta operació
purament especulativa . És una moneda de canvi per
a què els mateixos de sempre puguin tornar a fer
servir la fórmula màgica, que curiosament pensàvem
ja s’havia descartat després de la crisi econòmica més
bèstia dels darrers decennis, però està clar la tornen a
fer servir, un cop i un altre. En aquests moments noms
com RIOFISA, La Caixa, Miquel Ramis, Guillem
Alomar Columbran, Melchor Mascaró, van de la mà
pels vells temps de la bombolla immobiliària. Són uns
nostàlgics. Nostàlgia d’especular amb un centre
comercial, damunt del que hauria de ser un Espai
Natural en una ciutat, i sobretot una àrea, mancada
d’aquests. Un projecte que torna a fer servir les
mateixes incògnites de l’equació: poca transparència,
possibles incompliments de la normativa, i sobretot
promeses d’ uns beneficis econòmics per a tots que
curiosament mai arribaran.

En aquests moments, més de 110 espècies d’aus i
una espècie endèmica de saladina veuen com són
desnonats per sempre, abocats a la desaparició (en el
cas del Limonium barceloi). Però què és una saladina
si els actuals governants ni tan sols es preocupen pels
seus iguals(perdó, desiguals)? L’única manera
d’aturar-ho per part del moviment conservacionista és
jugar amb les seves pròpies lleis, ja que la vida no és
prou valuosa com per preservar-la, cal lluitar fins al
darrer alè, emprant les subtileses administratives que
ens ho permetin.

D’aquí que el GOB s’hagi posat en marxa a fer complir,
fil per randa, la normativa i no ens hem torbat en
trobar indicis suficients per, en un primer moment,
posar una primera denúncia a fiscalia, i poc temps
després, una segona denúncia que encara no ha estat
desestimada.

Després de l’acció directa que realitzaren activistes
de la plataforma per aturar les obres iniciades a
mitjans de gener, una visita a la zona ens permeté
observar com s’arrasava amb la vegetació, i que
també hi havia indicis d’abocament de residus a la
zona inundada. En poques paraules que hi havia un
incompliment de la llei de residus i del propi pla de
vigilància ambiental avalat per Conselleria de Medi
Ambient i Ajuntament de Palma.

Aquest mes de febrer la plataforma ha estat ben
activa, realitzant accions directes assenyalant als
culpables d’aquesta destrossa o intervenint al ple de
l’ajuntament per demanar la paralització de les obres,
on curiosament se’ns informà que ja s’havia fet un
informe al qual no vàrem poder tenir accés abans de
la intervenció. A l’informe redactat pels tècnics de Cort,
com era d’esperar s’afirmava que res del que havíem
denunciat a fiscalia tenia fonament. Però aquest fet no
va aturar el moviment ciutadà que aconseguí reunir
dos dies més tard a prop de 400 persones a Ses
Fontanelles per demanar la paralització de les obres.

Dies més tard el diari Ara, amb exclusiva, publicà informacions
d’un estudi de l’IMEDEA, en el qual s’havien
trobat concentracions de Ferro 10 vegades superiors
a la permesa a la zona costanera limítrof amb ses
Fontanelles. Cal tenir present que ses Fontanelles
anys enrere i amb l’objectiu de dessecar la zona
humida s’hi varen abocar de manera incontrolada
d’enderrocs (entre els quals probablement s’hi poden
trobar residus tòxics i perillosos com poden ser el plom
o l’amiant). En aquests moments l’Ajuntament possiblement
s’hagi reunit amb els responsables, però el fet
és que ara mateix, planegen moltes incògnites que
veurem si els responsables de Cort estan a l’alçada de
resoldre de manera transparent i com cal.

A tot això, des dels moviments socials encara no ens
lamentam. Seguirem lluitant, cercant, denunciant i
proposant. El nostre Sí a la vida, és per a la natura, és
pel dret de totes les persones a tenir un futur, ja que
sense territori no hi ha futur, cal reiniciar el sistema, cal
protegir ses Fontanelles.