A Balears, amb el PP de mal a pitjor (6 imatges que ho demostren)

Rafel Borràs Ensenyat

Per justificar aquest titular basta anar a les estadístiques oficials. L’estadística més solida, la que ens permet observar la tendència de les coses i la que forma part de les xifres d’ Eurostat, és a dir de l’oficina estadística de la UE, és la Enquesta de la Població Activa (EPA).

El Govern de Bauzá du, fa no fa, un any governant. Com està el mercat laboral ara en relació a l’ inici de legislatura?

Per això és molt útil comparar els resultats de l’EPA del segon trimestre de 2011 (II T 2011) amb el del mateix trimestre d’aquest any 2012 (II T 2002). Val la pena tenir present ,–no em cansaré de repetir-ho- que l’EPA és una àmplia enquesta que es realitza de forma contínua (no un dia o dies determinats) i, per això, recull amb major precisió estadística la part central del període enquestat. Per tant la comparació d’aquests trimestres ens permet observar quines són les tendències des del mes de maig de 2011 (inici de legislatura) fins al maig de 2012 (a un any de govern del PP).
Basten mitja dotzena d’imatges –que sempre valen més que milers de paraules- per concloure que les politiques exclusivament d’austeritat són un fracàs econòmic i que si, a més a més, s’apliquen únicament a la població no rica, provoquen una societat amb més pobresa, més desigualtat i més injustícia.

Imatge 1.- L’atur puja
Imatge 2.- Hi ha una major taxa d’atur
Imatge 3.- Augmenta l’atur de llarga durada
Imatge 4.- L’atur juvenil va a l’alça
Imatge 5.- Hi ha més dones en atur
Imatge 6.- Cada cop el mercat l laboral és més precari