Quant s’usa la Justícia per fer injustícia

Guillem Caldentey. Tinent de Batle d’Artà (Iniciativaverds).

Cas 1.

La regidora socialista de l’Ajuntament de Son Servera, M. T. Moreno, va demandar na Conxi Peña, ex-regidora, per haver , suposadament , vulnerat el seu honor en publicar en una revista local, que la regidora socialista hauria tractat d’”enxufar” la seva filla en alguns llocs oferts per l’Ajuntament de Son Servera. Sol·licitava una sanció de 12.000 euros i rectificació pública en la mateixa revista. La defensa de Conxi Penya consistí en argumentar el caràcter purament polític d’aquelles declaracions, en l’exercici de les funcions encomanades i en l’empara del dret d’informació i lliure expressió dins d’un marc de debat polític.

La sentència dictada per Sílvia Ramon el passat dia 20 d’abril que absol la regidora ecosocialista, es fonamenta en la llibertat d’expressió i informació de Conxi Penya -atès que les declaracions tenien suport en la seva condició de regidora- i en el reconeixement que la demandada “tenia motius per dubtar de la legalitat” d’un determinat procés de selecció de personal municipal.

Resultat del procés: Sentència absolutòria per C. Penya en la demanda per part de la regidora socialista M.T. Moreno. La sentència ha estat recorreguda per part de la demandant.

Cas 2.

Rafel Gili (UM), en qualitat de Batle d’Artà amb el suport del PSOE (liderat llavors per M. F. Server, “jurista de prestigi”, segons aquest partit), interposà dia 23 de novembre de 2010 denúncia contra el regidor Guillem Caldentey per suposat delicte de revelació de secrets (art 417 del Codi Penal; càstig de presó de dos a quatre anys i inhabilitació per a càrrec públic d’1 a 3 anys), en haver publicat al blog de l’agrupació local d’IVerds sis documents els quals contendrien dades de caràcter personal. Aquestes dades serien determinats “números de compte corrent bancari, Informes urbanístics, Informe de la Policia Local, Decrets de suspensió d’obres i Conveni urbanístic”.

Els sis documents en qüestió en cap moment no han estat retirats del blog de l’agrupació ecosocialista artanenca i de fet en són accessibles, com el que eren, és a dir, documents fidedignes de suport a la informació i denúncia en alguns casos que es feia de la gestió de l’equip municipal de govern d’aquells moment, conformat per UM-PSOE.

En coherència amb les protestes aleshores formulades per Unió d’Independents d’Artà -dia 24 de novembre al Ple d’Artà, ocasió en què l’anterior Batle d’Artà R. Gili anuncià al regidor ecosocialista i a tota la Corporació la interposició de la demanda el dia anterior, l’actual Batle d’Artà, J. Alzamora (UIA) va traslladar davant del Jutjat el passat mes de novembre la seva voluntat d’enretirar la denúncia.

Resultat del procés: Sobreseïment de diligències per suposada revelació de secrets de G. Caldentey

La defensa en ambdós casos ha anat a càrrec de l’advocada Francisca Mas i Busquets.

Conclusió

Es tracta en ambdós casos de denúncies a nivell judicial sense fonament que no tenien altre objectiu que distreure l’atenció en aspectes de la gestió dels equips de govern durament criticada pels regidors ecosocialistes, i intimidar-los. En el cas de C. Penya, la passada legislatura va denunciar (políticament) amb duresa aspectes com la contractació de les obres i projectes complementaris del carril-bici per part de Josep Barrientos així com la contractació de personal dirigida per M.T. Moreno. G. Caldentey, a l’oposició com s’ha dit la passada legislatura, va concentrar gran part de la seva tasca en denunciar l’opacitat exercida pel pacte UM-PSOE i com és tradicional, la política de deixar fer en disciplina urbanística.

Crida l’atenció

  • La trajectòria d’èxits judicials dels ecosocialistes d’Artà i la comarca, que fins ara no han rebut cap sentència condemnatòria ni una a pesar dels múltiples atacs intimidatoris per la via judicial. Fa poc, Julen Adrián (ex-regidor de 1999 a 2007) i Maria Ramírez (militant d’IVerds d’Artà) també sortiren indemnes després de 8 anys de persecució judicial per part de l’antic arquitecte municipal d’Artà Mateu Carrió.
  • Els notables avanços en política de transparència a l’Ajuntament el darrer any, des de que G. Caldentey forma part de l’equip de govern com a 1er. Tinent de Batle.