LOMQE està per arribar!

Toni Baos

Ley Orgànica Mejora Calidad Educación: De Millora de la Qualitat no té més que el títol. Una nomenclatura més encertada podria ser aquesta: LOENSUCIA: Llei Orgànica de l’Educació-Elitista, Nacional, Segregadora, Unidireccional, Contrareformista, Ideologitzada i Absolutista.”

Rebuda a cops de tuit, com marca la modernitat que la mateixa llei, d’un cop fred i traïdor, ens vol robar.

El mateix dia que l’esborrany em va arribar a l’e-mail, vaig començar a blasfemar. Un o dos exabruptes a cada paràgraf o article que passava davant els meus ulls. I tot seguit, com si fos un acte de desfogament, anava enviant tuits per substituir els crits i la ràbia que em produí el #sinWERTgüenza, que va quedar convertit immediatament en "hastag".

Un dels principals problemes, que ja s’intueix, és que la informació sobre el contingut d’aquesta “contrareforma” no serà “ben explicada” als mitjans de comunicació. Per això que no només hem de lluitar contra el mateix contingut sinó també contra la “publicitat” amb la qual ja estan operant els mitjans privats... i sobretot, tristament, els públics. [1]

Reprodueixo aquí uns quants tuits com a resum resumit del contingut de l’articulat de la LOMQE i també per a què en faceu difusió per la xarxa:

LOMQEa6: Es centralitzen continguts 65% (10% més). Genera desigualtats/competitivitat entre xarxes públiques i concertades #sinWERTgüenza

LOMQUEa18: Reapareix “Naturaleza y Ciencias Sociales” pq elimina Educació Ciutadania. A 5è/6è una segona llengua estrangera #sinWERTgüenza

LOMQEa20: Prova a 3r de primària i a 6è sense efectes acadèmics, que serà executada per “especialistas externos” al centre. #sinWERTgüenza

LOMQEa24: ESO.música desapareix de 1r. Només surt a 2n i 3r. La plàstica només a 1r. Destruint la Cultura!! #sinWERTgüenza

LOMQEa24: 3rESO dues optatives noves: “a) Diseño y tecnología i b) Utilización de las TIC" QUINS DOCENTS LES FARAN? #sinWERTgüenza

LOMQEa24: 4ESO OP.: "Iniciación a la vida laboral y la actividad emprendedora" i una matèria plástica." CREANT EMPRESARIS #sinWERTgüenza

LOMQEa27: desapareix diversificació curricular. Substituïda per: “Programas mejora aprendizaje y rendimiento primer ciclo” #sinWERTgüenza

LOMQEa29: La "revàlida" de 2n d’ESO es farà als centres però serà feta i avaluada per "agentes externos". INQUISIDOR? #sinWERTgüenza

LOMQEa37. Universitats (púb/priv) fan proves d’accés pròpies. IES s’especialtizaran desequilibrant l’ensenyament obligatori! #sinWERTgüenza

LOMQEa38. Els centres que fan discriminació per sexes podran ser concertats al 100% amb doblers públics. #sinWERTgüenza

LOMQEa122. Els directius triaran els seus docents (funcionaris i/o interins) per mitjà de ”acciones de calidad”. AUTÒNOMIA? #sinWERTgüenza

LOMQEa127. Els Consells Escolars no aprovaran, ni fixaran ni decidiran res. Només "informar i avaluar" ELIMINA DEMOCRÀCIA! #sinWERTgüenza

LOMQEa132. S’augmenten competències del director. Aprovació dels documents interns com les PGA. DIRECTORS=EMPRESARIS #sinWERTgüenza

LOMQE DA5: Feina extra per als docents: els exàmens finals queden exclosos del mínim de 175 dies lectius. #sinWERTgüenza

#SinWERTgüenza mata la igualtat d’oportunitats. Els rics seran més rics i els pobres més pobres! REVISCOLARÀ la lluita de classes?

#SinWERTgüenza Desprecia l’ésser humà. Crearà fracàs, elitisme, incultura generalitzada... És un CATACLISME SOCIAL

Una de les parts que més escarrufa és el seu preàmbul, on es justifica i raona el contingut i els objectius de l’articulat. Idò bé, per definir-ho ràpidament: no hi ha ni una justificació mínimament científica que ens permeti valorar positivament que la LOMQE treballa per a la Millora de la Qualitat Educativa. Però el que sí es veu claríssimament és que treballa per a la Millora Empresarial.

Agafaré com a exemple un dels paràgrafs que pot definir perfectament les línies bàsiques d’aquest terrible esborrany. El darrer paràgraf de la primera pàgina diu: “El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa, partiendo de la premisa de que la calidad educativa debe medirse en función del "output" (resultados de los estudiantes) y no del "input" (niveles de inversión, número de profesores, número de centros, etc.). Para ello, todos y cada uno de los alumnos serán objeto de atención en una búsqueda de desarrollo del talento, que convierta a la educación en el principal instrumento de movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos”.

Ja veieu que deixa bastant clar que no pensa invertir en Educació... Perquè és un "input"! Sense cap vergonya està obviant els estàndards europeus quant a la inversió segons PIB, els quals oscil·len al voltant del 6%, mentre al nostre Estat estem ja per sota del 4% (a les Illes, el curs passat estava per sota del 3%). I per altra banda, en un exercici de lògica maquiavèl·lica i enrevessada, té la barra de culpar els “inputs” del fracàs i l’abandonament.

Però és clar, ho diuen a l’inrevés i es queden tan amples! Els “inputs” del món educatiu sempre han estat els alumnes (demanda), que són els que han generat uns “outputs” (oferta) de l’Administració per poder garantir coses tan democràtiques com la igualtat d’oportunitats. Quasi res.

Es veu també que no deuen haver llegit prou bé el darrer informe de la UNESCO, que diu i explica que el nostre Estat és el que té més abandonament escolar del món! I ara ve la pregunta: com podem desenvolupar el “talent-outputat” dels alumnes que han abandonat el sistema?

Resulta també molt aclaridor, en les intencions, que facin servir la paraula “talento”. Saben els que han escrit l’esborrany que un "talento" és el nom d’una moneda antiga? (aquests del PP sempre pensant en el capital). I saben que per definició el talent és una aptitud innata que no necessita de cap tipus d’aprenentatge? Així que, quan xerren del “desarrollo del talento”, en realitat no s’estan referint a la riquesa que genera invertir en el talent de tal o qual persona?

I així tornam a destapar la fixació que el ministre Wert ha expressat sobre la figura del “mecenas”, que tant s’estima i que vol recuperar juntament amb el passat imperial, clerical i jeràrquic que l’acompanya. I de pas establir un altre pic que l’accés a l’educació sigui un dret reservat només a les elits socials. Recuperant així el paper històric de l’educació com a mecanisme de poder i de control social.

Conduït per aquests retrògrades preceptes, entenem perfectament el perquè dels exàmens de control (revàlides?) que, com si fossin llistons o garbells socials, destriaran entre els que tenen bona genètica i bona butxaca especulativa, de la resta dels mortals/pàries, cosa que recorda antics règims.

La LOMQE també pretén “ranquingitzar” de forma oficial els centres educatius, quan l’objectiu hauria de ser lluitar contra aquest fet que de forma natural ja es produeix i que genera tants problemes socials. Així que, en lloc d’actuar com a Govern democràtic i vigilar i garantir la igualtat, l’equitat i l’accés universal i gratuït, ara incentivaran la competència i la rivalitat entre els mateixos centres.

Tenim un Govern que clarament es desentén de la seva primera responsabilitat com a garant de l’accés universal a l’Educació i aboca els seus ciutadans a construir un món d’individualitats i d’egoisme materialista exacerbat. I si això ha de ser així, estarem ben igual que estaríem a la selva... però sense natura.