Maria Salom, municipalista?

Joan Font Massot. Portaveu de PSM-IV-ExM al Consell de Mallorca

Tant en campanya electoral com durant tot l’any i mig que porta al Govern del Consell de Mallorca, la Sra. Salom no s’ha aturat de fer saber a tothom que l’ha volguda escoltar que una de les seves prioritats eren els Ajuntaments i que El Consell havia de fer politiques que afavorissin al municipis. Com a gran demostració de què la seva política anava per aquí, va anunciar a la primera i única Assemblea de Batles que s’ha convocada, que suprimiria la quota dels Ajuntaments per pagar el Servei de Bombers del Consell de Mallorca que suposa el 0,1% del pressupost total de cada Ajuntament. Va ser una mesura efectista que afavoria descaradament als municipis mes grans i repercutia ben poc en els mes petits de pressuposts baixos. Això no va ser més que una flor mústia dins el rigorós hivern permanent que pateixen els Ajuntaments, la Sra. Salom no ha pres cap altre acord que suposi o demostri el seu suport als Ajuntaments, si no més bé el contrari, n’ha pres uns quants que no han fet més que agreujar les ja molt difícils circumstàncies de manca de finançament i de recursos que venen d’enrere i que la crisi econòmica i el deute de les altres administracions han empitjorat.

Començà la Sra. Salom per no resoldre les convocatòries públiques de subvencions per activitats culturals dels Ajuntaments que s’havien convocat abans d’eleccions i per descomptat ja no les va convocar el 2012. Això ha suposat que moltes d’aquestes activitats no se poguessin dur a terme i a més 1.200.000 euros entre el 2011 i el 2012 que s’han deixat d’invertir dins el món cultural de Mallorca.

Una altra de les seves mostres de “suport al municipalisme” ha estat la supressió el 2012 del Circuit d’Arts Escèniques destinat a la contractació d’espectacles teatrals per part dels teatres públics dels Ajuntaments que ha provocat una baixada important e la programació i la conseqüent minvada d’actuacions de les companyies adherides.

Però no s’ha donat per satisfeta la Sra. Presidenta del Consell de Mallorca en suprimir qualsevol suport cultural als Ajuntaments, també en Ordenació del territori, concretament en l’adaptació del planejament municipal al P T M, s’ha lluït. Va convocar unes ajudes pels municipis de Mallorca de menys de 6.000 habitants, però als criteris de valoració de les sol·licituds hi va afegir 5 punts addicionals pels municipis de La Serra de Tramuntana provocant que quasi totes les ajudes s’adjudiquessin a aquests deixant fora els del Pla amb el conseqüent greuge comparatiu.

Tranquils que la “gran febre municipalista” de la Sra. Salom no acaba aquí. El 2011, com pertocava, el ple del Consell va aprovar per unanimitat la Convocatòria del Pla d’Obres i Serveis 2012 per inversions en infraestructures bàsiques pels Ajuntaments i arribant a aquestes dates, ens adonem pels mitjans de comunicació (sense cap acord de ple) de que amb l’excusa que Madrid no hi aporta la seva part, se suprimeix el POS 2012; i això que el Conseller de Cooperació Local, el Sr. Coll, s’havia passejat per tots els Ajuntaments per animar-los a presentar sol·licituds. Històricament, mai s’havien deixat de donar aquestes ajudes als Ajuntaments, i amb la crisi, el POS era l’única opció perquè les Entitats Locals poguessin realitzar les obres més necessàries per mantenir els serveis bàsics com el subministrament d’aigua potable o el clavegueram. Suprimir de cop el POS vol dir que 12 milions d’euros anuals es deixen de transferir als Ajuntaments que no podran fer obres molt necessàries i que tampoc aniran a reactivar les petites i mitjanes empreses dels municipis, ofegant encara més els comptes municipals i l’activitat econòmica local. I si això no bastava ha acomiadat bona part dels tècnics que se dedicaven a fer projectes i a assessorar als Ajuntaments mes petits que no poden disposar en plantilla d’un arquitecte, d’un enginyer o d’un misser.

Per altra banda, la Sra. Salom no ha prioritzat el pagament del deute que té el Consell amb els Ajuntaments del POS 2011 i del Pla de Prestacions Bàsiques i això ha fet que hagin hagut de contractar nous crèdits amb els bancs per poder pagar sous i proveïdors.

Tampoc ha volgut o ha sabut la Sra. Salom reivindicar als seus companys de partit de Madrid que el Govern Central aportés la seva part del POS 2011 i 2012 (parlam d’uns 3 milions d’euros) i ha estat absolutament submisa amb la seva proposta de modificació de la Llei de Règim Local que retalla aportacions econòmiques, drets democràtics i representativitat de les formacions polítiques.

En definitiva, la Presidenta el Consell de Mallorca ha utilitzat perversament les excuses de la crisi econòmica i la gestió del Pacte per enfonsar als Ajuntaments que, no ho oblidem, són l’administració més propera al ciutadà i per tant l’administració que millor coneix els seus problemes i que millor els pot resoldre.. Realment la Sra Salom no fa política per les persones, fa política pels interessos del seu partit, el Partit Popular.