Celebrat el XII Simposi de la Xarxa de Renda Bàsica

Rafel Borràs Ensenyat. Membre de l’Ateneu Pere Mascaró i de l’Executiva de Iniciativaverds

Repte superat. Els passats dies 16 i 17 de novembre es celebrà a Palma el XII Simposi de la Xarxa de Renda Bàsica. En aquesta ocasió, a proposta de la Xarxa Renda Bàsica, l’Ateneu Pere Mascaró n’era la entitat amfitriona, la qual cosa suposava un autèntic repte ja que no sovintegen a Mallorca esdeveniments d’àmbit del Regne d’Espanya i d’aquestes temàtiques.

Amb alguns canvis d’última hora en el programa -els problemes de connectivitat són un mal aliat per a l’organització d’esdeveniments amb participació de gent de fora de l’illa- el Simposi es desenvolupà amb bona participació de públic i un intens debat a unes instal•lacions tan adients per a la paraula i les idees com és Can Alcover - Espai de Cultura.

Miquel Rosselló, en la seva condició de President de l’Ateneu Pere Mascaró (que forma part de la Xarxa Renda Bàsica), va donar la benvinguda als participats i recordà la particular relació que té l’Ateneu amb la proposta de Renda Bàsica (RB). No debades, fou una conferencia de Daniel Raventós sobre aquest tema la primera activitat pública de l’Ateneu Pere Mascaró.

Tot seguit s’inicià la primera taula rodona amb el títol: “La RB en el camí d’una igualtat real” amb la participació de Bernat Riutort (Professor de la UIB), Daniel Raventós (President Xarxa Renda Bàsica) i David Casassas (secretari de la Basic Income Earth Network fins el passat setembre i vicepresident de la XRB). El debat va sevir per conèixer millor el continguts de la proposta, conèixer algunes experiències aproximatives d’aplicació pràctica, però també es posaren de manifest alguns dubtes sobre el seu caràcter totalment incondicionat i la inviabilitat de la proposta no per qüestions tècniques ni de fiançament -amb una profunda reforma fiscal, és clar- sinó de correlació de forces. És a dir, les màximes dificultats d’aplicació són politiques... als poderosos ja els va bé mantenir i retallar els actuals “matalassos on caure mort” per als pobres. Així acabà el primer dia del Simposi.

Les activitat del dia 17 s’iniciaren amb una importantíssima contribució del grup d’economia de l’Ateneu Pere Mascaro. Pep Valero i Andreu Horrach exposaren una detallada i molt treballada aproximació de la viabilitat d’implantació a les Balears d’aquest ingrés ciutadà pel fet de ser ciutadà o ciutadana. D’aquesta ponència l’haurem de parlar en altres ocasions amb més detall i extensió que el que permet aquesta crònica. El seu contingut s’ho val. A mode de tast, sí puc dir que la exposició començà amb aquestes paraules: Quan parlam de renda bàsica, parlam d’entrada de la necessitat d’interpretar l’economia des d’ una perspectiva diferent, lluny de l’actual i fracassada “economia ortodoxa” imperant.

Tot seguit es produí el debat de la taula rodona “La RB en el context de la realitat social de Mallorca” amb la participació de Eva Cerdeiriña de CCOO, Manolo Peralda (UGT), Lluis Ballester i Llorenç Pou ambdós Professors de la UIB. Els sindicats -tot i posant de manifest un cert desconeixement de d’alguns element claus de la proposta de Renda Bàsica- no es mostraren contraris a ella i exposaren la mala situació del mercat laboral illenc i les nefastes conseqüència de les politiques de retallades. Els professors aprofundiren en aspectes de la precarització laboral i social i a més, Lluis Ballester, va concloure que, per a què la proposta de RB avanci s’ha de tenir en compte que “ En el procés de transició actual, el repte fonamental és e lcanvi sociocultural-ideològic. Fer legítima la proposta per a la gran majoria de la població (forta hegemonia sociopolítica i cultural). A les Illes Balears, es pot plantejar com a debat, encara o com a proposta política de transició amb terminis. És clau, per aconseguir legitimitat, aclarir l’ impacte sobre la reforma del sistema productiu, però també l’impacte ecològic i l’ impacte sociocultural”.
La darrera –però una de les més celebrades- intervenció del Simposi fou la del Coordinador d’IniciativaVerds, David Abril que es referí a la RB com a una proposta amb molta força i que dóna molt de sentit al lema de la pancarta que amb altres companys i companyes de la nostra coalició política passejàvem a la manifestació de la jornada de vaga general del 14N: dignitat i futur. Dues paraules negades per una deriva política, econòmica i cultural que no pot continuar així.

En escoltar les paraules de cloenda i comiat de Miquel Rosselló, vaig pensar havia valgut la pena participar a la organització d’aquest Simposi, però sobre tot que manca molta pedagogia per fer de la Renda Bàsica una proposta creïble.