Consumir en valors, és un dret i és possible

CoanegraS.Coop.

Si fem un exercici diari per reflexionar, des que ens aixecam fins que ens colgam,ens adonarem de la pluja de consums varis a què ens veiem sotmesos: aigua, llum, telèfon, benzina, mitjans de comunicació, serveis públics, roba, queviures...

Alguns dels béns de consum ens vénen pràcticament imposats, tot i que per sort, podem triar i fer una aposta per consumir béns que siguin respectuosos amb el medi ambient, produïts tenint en compte els valors de justícia, ecologia, sostenibilitat...

Pel que fa als serveis públics que consumim són les decisions polítiques les que posaran en valor els criteris que els governants considerin més convenients. No sempre hi són presents els valors abans esmentats, i tractant-se de serveis públics idò consumirem els béns o serveis que trobem a l’abast (l’aigua, per exemple, -un bé comú sovint privatitzat i amb una qualitat molt lluny de la ideal-, els mitjans de comunicació públics, -sovint al servei de qui governa-, privats –al servei de lobbys, mercats o grups de pressió-, la sanitat i l’educació públiques –en aquests moments sotmeses a retallades injustes que perjudiquen greument la seva qualitat-, ...).

Els consumidors tenim el dret d’incidir en el model de consum que volem, i la llibertat de triaraquells productes que representin els valors en què nosaltres creiem. De cada vegada hi ha més organitzacions que saben que un altre model és possible i posen en marxa experiències o projectes al nostre abast.
Parlam, per exemple, de tota la xarxa de comerç just on podem trobar molts productes que contribueixen al desenvolupament de les economies més desfavorides, dels productors d’origen; Som Energia ens brinda l’oportunitat de canviar el model energètic i d’optar per un model renovable, i així moltes més accions responsables...

A Coanegra S.Coop., també ens proposàrem incidir en el model de consum. La nostra és una cooperativa integral, de productors i consumidors; els eixos més importants del nostre projecte són:

  • Impulsar la recuperació paisatgística i productiva, així com la dinamització social i econòmica del camp i del mon rural,
  • Preservar i recuperar espècies animals i vegetals autòctones o tradicionals de les Illes Balears,
  • Promocionar els productes naturals, tradicionals i ecològics, i
  • Sensibilitzar i educar els consumidors per al manteniment de la salut i la preservació del medi ambient així com per la importància del consum responsable i el treball cooperatiu són els eixos fonamentals del nostre projecte.
  • Un projecte participatiu on els amics i clients de Coanegra interactuïn en el nostre projecte.

Canviarem el model productiu i de consum en la mesura en què triem els productes locals, dels nostres pagesos, produïts o elaborats amb criteris respectuosos, no només per al medi ambient sinó també per a la nostra salut.

Podem canviar el model econòmic i impulsar l’economia local, si posam en valor aquests criteris i, amb el nostre petit gra d’arena diari podem ajudar a dinamitzar l’economia.

Prenguem el nostre temps per anar a comprar, per anar a triar els productes que volem consumir. Posem a una balança el benefici que ens aporta consumir en valors i lliurement o els perjudicis que ens aporta triar amb presses i pressionats pels mercats:

‘Consumir en valors és un dret i és possible.’