Avançam en la construcció d’una cooperativa política balear d’esquerres i ecologista

David Abril, Coordinador d’IniciativaVerds.

La idea de fer una cooperativa política d’esquerra verda respon sobretot a dues qüestions: primer, el territori insular se’ns queda curt a l’hora de plantejar de terminats temes: necessitem “amics” a altres nivells (interinsular, estatal, europeu...); segon, necessitem formes noves d’articular la col·laboració política, i no tot ha de passar per la uniformitat de fer un sol partit, o una federació o confederació, i la idea de cooperativa (que s’aplica a empreses socials i treball en equip) ens sembla la correcta per plantejar aquesta nova mena de col·laboració. Urgeix fer-ho malgrat les dificultats, perquè el moment històric corre el risc de deixar en no res la democràcia, l’Estat del benestar, els drets socials i les llibertats.

L’espai polític de l’esquerra verda és divers, però està més o menys definit a cada illa: hi ha Eivissa pel Canvi, Els Verds de Menorca/Equo i IniciativaVerds, grups locals que defensen valors equivalents, com Alternativa per Pollença, i altres. Però el que hi ha cada cop és més gent que no vol passar pel sedaç d’un partit o un referent per implicar-se o fer feina, i per això cal ser flexibles. Juntar per ventura tot allò que sona a alternatiu (que és una manera de definir-nos: els que volem plantejar i ser alternativa) és tasca difícil, però si més no hem d’intentar aglutinar el màxim de gent possible. I això no es fa, com varen resoldre altres fa uns dies, afirmant que “nosaltres som Syriza i no fa falta cercar res a fora de la pròpia organització”. Just el contrari del que aquí pretenem amb la idea de la cooperativa.

Es tracta d’un espai, el de l’ecologisme i els valors alternatius, que és pertinent i pot ser rellevant a nivell de representació política, però que en aquests moments, només té representació a Mallorca, via IniciativaVerds (i indirectament a través de la nostra coalició amb el PSM i Entesa). D’entrada, la cooperativa pot ser un element de suport mutu, de fet, els companys d’ExC ja han presentat enguany esmenes al pressuposts de la CAIB a través de na Fina Santiago sobre qüestions que afecten a Eivissa. Però sobretot, aquest ha de ser un espai de reflexió i proposta, de fer camí plegats però respectant els ritmes i els mapes de cada illa.

En paral·lel... cal cercar la col·laboració amb altres espais polítics afins. Òbviament, l’espai d’esquerra verda pot coincidir amb altres partits en moltes coses: d’entrada, amb totes les esquerres, ja sigui amb el PSOE (encara que sigui per fer oposició al PP i les seves polítiques) o amb EU (que ja hem dit que és reticent a unitats que no passin per ells com a element aglutinador); però sobretot, amb l’esquerra nacionalista representada pels companys de la federació del PSM, que té el valor afegit que es defineixen també com a forces d’esquerres i ecologistes.

De fet, a Mallorca ja tenim el precedent de la col·laboració i complementarietat d’aquests dos espais, el de l’esquerra verda (IV) i el de l’esquerra nacionalista (PSM i Entesa, que el proper febrer es fusionaran en un sol partit). Aquesta coalició mallorquina ja és la tercera força a nivell parlamentari, però és vertaderament una pena és que sigui només mallorquina. L’espai i les forces que el poden representar també hi són presents, a Menorca i a Eivissa, i el sentit comú ens duu, malgrat les inèrcies i resistències, a col·laborar.

En definitiva... Es tracta d’anar fent allò que deien a “La bola de cristal”: tot sol no pots, però amb amics, sí. Som conscients i estem orgullosos del que defensam, però necessitam fórmules político-electorals que ens permetin aplicar aquests principis, i que passen per projectes unitaris possibles.

A nivell d’Estat, és la mateixa fórmula que defensam, conscients que no és ni pertinent ni desitjable articular l’esquerra verda en base a un partit “espanyol”. De fet, IniciativaVerds aposta per Equo i en fa part, però cercam i treballam també per espais de trobada amb altres forces polítiques: prioritàriament amb IPV i ICV als territoris de parla catalana, però també amb la CHA, els Ecogaleguistes, Alternatiba a Euskadi, o Primavera Andalusa. Creiem que cal tendir ponts entre tots ells, perquè cadascun arrossega amb ells gent que vol canviar les coses en un mateix sentit, però que ho fa amb instruments diferents, d’acord amb les seves respectives realitats.

I en això estem: en mirar d’aportar el nostre granet d’arena en fer possibles unes Illes Balears solidàries, sostenibles i sobiranes, i en construir democràticament un instrument polític que ens permeti fer palanca. Que bona falta fa.