Per què un moviment feminista?

Lourdes Martin Clemente , de l’Espai d’igualtat d’Iniciativaverds

Reproduïm íntegrament el text del manifest fundacional de FEMINISTES EN ACCIÓ:

Les Associacions de Dones i Entitats Socials que formem part de la PlataformaxIgualtat, per afrontar la lluita contra les retallades i la pèrdua de drets de les dones, impulsam un nou agent social, aparcant detalls o formes que ens separen i sense perdre la gran riquesa que té la diversitat del moviment feminista i la creativitat individual i de grup que ens caracteritza, organitzar-nos entorn a un concepte clau que és l’acció, i per això la constitució de Feministes en acció.

Feministes en acció, vol ser un agent nou al panorama de la participació en el moviment feminista de Mallorca per sumar, per atreure, per posar la intensitat en el que és essencial i per demostrar que en temps d’emergència social, les dones ens unim per tenir una sola veu i actuar en defensa del que hem aconseguit aquestes darreres dècades.

1- Per una societat igualitària sense discriminació per a les dones, mitjançant la lluita col·lectiva i coordinada contra la societat patriarcal, amb compromís i implicació, amb l’objectiu de treballar en xarxa, sense limitacions a la participació, amb preses de decisions democràtiques, basades en l’idearia feminista.

2- Per uns Serveis públics que garanteixen els drets socials . Un sector públic degudament finançat és el millor aliat dels nostres drets. Les retallades en sanitat, educació, dependència i serveis socials no són neutres. Afecten de manera especialment greu les dones, ja que incideixen en sectors molt feminitzats i per tant solen implicar més feina personal i menys feina remunerada.

3- Pel Dret a decidir sobre el nostre cos, sexualitat i maternitat. Reivindicam un avortament lliure, gratuït i dins la sanitat pública. Defensam totes les opcions sexuals i totes les opcions de família.

4- Per una Educació pública, laica, de qualitat, gratuïta i coeducativa. Que s’incloguin en el currículum escolar i en els plans d’acció tutorial l’educació per a la igualtat, l’educació afectiva-sexual i la prevenció i resolució pacífica de conflictes. La base de la coeducació està en el reconeixement i valoració de les aptituds, les capacitats i les conductes al marge de la seva vinculació sexe-gènere concret.
Ens manifestam en contra de que escoles que segreguin l’alumnat per raó de sexe estiguin sostingudes amb fons públics.

5- Per la paritat, presència pública i visibilitat de la feina i del paper de les dones. Que garanteixi la participació i presa de decisions de les dones dins tots els àmbits de la societat.

6- Per mantenir i millorar la normativa i els pressuposts per prevenir i combatre la violència contra les dones. Respecte aquest tema, ens manifestam absolutament en contra de la supressió del terme “Violència de gènere” del codi penal. Volem recalcar que aquest terme és fonamental per visibilitzar aquest fenomen social i no podem permetre torna enrere en cap dels avanços conquerits.

Respecte a la introducció dins del “avantprojecte de reforma del codi penal” de la mediació com a mida per condicionar la suspensió de la pena, ho consideram del tot inacceptable perquè no cap ningun tipus de mediació dins d’aquesta situació i posa en risc a la víctima, a la vegada que minimitza l’acció violenta del agressor.

7- Dins la imatge i publicitat: tolerància zero davant els estereotips sexistes, patriarcals i homòfobs.

8- Per l’ús del llenguatge no sexista en tots els àmbits de la societat, com un element fonamental per modificar la desigualtat social i transformar la societat patriarcal en la que vivim.

9- Per aconseguir que les administracions duguin a terme polítiques amb perspectiva de gènere com eix transversal.

10- Per la co-responsabilitat real entre dones i homes. La presència activa de la dona dins l’àmbit familiar i laboral no pot ser mai un obstacle per la seva promoció professional, ni pot suposar un condicionant de la seva salut. Per tant ens manifestam a favor d’una co-responsabilitat que permeti la presència de la dona en tots els àmbits de la societat.