Retallades en cooperació

Pere Polo Fernández i Juan L Rodriguez Recipo , ONGD Ensenyants Solidaris. Cooperació STEI. Intersindical

Davant les retallades que s’estan donant tant en l’estat espanyol, com en la resta d’administracions públiques, i referint-nos expressament al territori que ens incumbeix la CCAA deles Illes Balears, el col·lectiu d’entitats i associacions dedicades a la cooperació al desenvolupament no podem quedar indiferents.

Denunciem les retallades socials en tots els àmbits i en aquest cas a les ajudes per a la cooperació al desenvolupament.

És inamissible i intolerable l’actuació del govern del Partit Popular de la Comunitat Autònoma, que actua amb menyspreu cap a les associacions i ONGD de les Illes Balears així com cap a les associacions i persones dels països empobrits amb les quals treballem.

No podem quedar-nos asseguts davant l’impagament i retard de les ajudes aprovades per la CAIB l’any 2011, encara més si cap, quan es van eliminar amb argúcies legals les corresponents al present any 2012 i que per a més inri es planteja ara la desaparició de les ajudes del proper any 2013.

No podem quedar-nos asseguts davant els incompliments dels terminis i compromisos que han realitzat públicament la Direcció general de cooperació i immigració i l’Agència de Cooperació Internacional en els quals reiteradament se’ns anuncia i s’incompleix el pagament de les subvencions ja aprovades, quan els incompliments per part dels ciutadans i les associacions són sancionades de manera immediata.

No podem quedar-nos asseguts tranquil·lament davant els incompliments dels Planes directors de Cooperació ja aprovats.

No podem quedar-nos asseguts davant un esborrany de pressupostos de la CAIB que porten a la desaparició de les polítiques de cooperació al desenvolupament.

No podem quedar-nos asseguts davant l’eliminació del teixit associatiu format per centenars de voluntaris que han permès realitzar un treball en cooperació internacional en defensa dels països empobrits, al mateix temps que treballen a les nostres illes per sensibilitzar sobre els processos de desigualtats socials.

No podem quedar-nos asseguts mentres’intentaeliminar, una veu crítica contra les retallades socials que viu la nostra comunitat.

No podem entendre que en l’esborrany dels pressupostos de la CAIB es destinin miserablement 700.000 € per a cooperació; tampoc entenem la seva distribució que inclou un director de projectes, quan ni en el 2012 va haver-hi convocatòria ni tampoc, segons ens van confirmar, n’ hi haurà en el 2013.

Denunciem la idea plasmada en el present esborrador de pressupostos de la CAIB per a l’any 2013, en la qual es vol donar a entendre que la cooperació per al desenvolupament en època de crisi no és necessària, oblidant la responsabilitat, en aquest cas concret de la nostra comunitat, en l’empobriment generat en altres països pel nostre model desenvolupament incontrolatexcloent.

Denunciem la idea que es transmet a la societat balear que no hi ha una altra manera d’afrontar la crisi, quan està demostrat que altres polítiques fiscals poden permetre’ns redistribuir de manera més adequada la riquesa que genera les Illes Balears.

Denunciem que els òrgans de consulta de la cooperació com el “Consell de Cooperació”, siguin pura façana per articular i imposar polítiques no consensuades amb els actors de la cooperació

Denunciem el desmantellament de l’estat del benestar; s’han incomplit tots els mandats i compromisos adquirits i signats per part de la societat i els seus representants amb els quals es van omplir la boca com: Pobresa 0, Objectius del Mil·lenni, Objectiu del 0,7%, Planes directors de cooperació….

Denunciem que les administracions públiques retallin i eliminin convocatòries com és l’exemple de l’Ajuntament de Palma o que no compleixin els seus compromisos amb els Fons de cooperació i solidaritat de les illes deixant-los inoperants.

Denunciem l’intent de desmuntar la lluita per a la transformació d’un món social més just.

Denunciem la burocratització de les polítiques de cooperació confonent-les amb la transparència, de les quals les associacions de Balears som defensors a ultrança. Desitjaríem que els controls que se’ns realitzen i amb els quals estem plenament d’acord s’haguessin aplicat a l’administració de les Illes Balears, doncs evidentment, en aquest cas, no haguessin pogut donar-se els excessos urbanístics, finançaments il·legals i corrupcions per la qual tristament és coneguda la nostra societat balear.

Denunciem que com a conseqüència d’aquestes polítiques també s’estan desmantellant les organitzacions als països empobrits i que són receptors de les ajudes; molts d’aquests col·lectius s’havien convertit, en punts de referència per a la defensa dels drets humans, s’havien posat al capdavant de les reivindicacions sobre el dret al territori, s’havien posicionat en la lluita per l’educació pública; aquestes associacions estan al capdavant de les lluites per la sobirania alimentaria, pel dret dels pobles indígenes, els drets sindicals, per la defensa dels drets de la infància i de la dona. L’eliminació de l’ajuda al desenvolupament implicarà una reculada de conseqüències imprevisibles en gran part de la població del planeta.

No a les retallades en cooperació per al desenvolupament.
Que es compleixin els compromisos adquirits.