La Plataforma pel Tren de Llevant reivindica la finalització de les obres

Plataforma pel Tren de Llevant

La Plataforma pel Tren de Llevant va néixer amb l’objectiu d’aconseguir que el tren arribàs a aquesta comarca. Una vegada aconseguida la connexió Inca –Manacor es feia necessària la continuïtat del servei de transport fins a Cala Rajada.

No va ser gens fàcil. El Govern del “segon pacte de progrés” enllestí el projecte per tal que el tren( (tren-tram) arribàs fins a Artà passant per Sant Llorenç, Son Carrió i Son Servera. Aquest projecte es feu d’acord amb el Pla director sectorial de Transports, aprovat pel PP l’any 2006 i s’iniciaren les obres a partir dels doblers que es pactaren amb l’Estat, via conveni.

Les eleccions autonòmiques de l’any 2011 canviaren el color polític del Govern i el PP passà a governar amb majoria absoluta.

Tot i que el programa electoral del PP no parlava de la paralització de les obres del tren, alguns dels seus dirigents havien promès als integrants de la Plataforma Alternativa al Tren que si guanyaven les eleccions aturarien les obres. I així ha estat. Emparant-se en l’incompliment del conveni signat amb Madrid, per manca de doblers i sense cap voluntat política per reclamar-los, el Govern de les Illes Balears va suspendre les obres amb més d’un 50% de feina feta i un 20% addicional d’obra licitada i haurà de fer front a les indemnitzacions de les empreses adjudicatàries.
El conseller encarregat de la mobilitat, el Sr. Gabriel Company, sempre s’ha mostrat extraordinàriament crític amb les obres, amb el finançament i amb l’ús del tren. Ha qüestionat la seva viabilitat amb el maneig de xifres absolutament tergiversades i ha optat per amagar el cap, com els estruços, també és conseller de la ramaderia illenca, davant les exigències de la societat.

La Plataforma pel tren de Llevant ha denunciat l’estat d’abandó de les obres del tren de Llevant. Any i mig sense fer res ha suposat que les obres estan en un estat deplorable. S’han anegades, hi ha barreres tomades, és un femer. El Govern del senyor Bauzá ha aconseguit que els qui havien d’esser els beneficiaris d’aquestes obres en siguin els més perjudicats.

El Govern no ha tingut voluntat d’acabar les obres. No hi ha hagut cap voluntat d’establir una renovació del conveni ferroviari amb el Ministeri de Foment per tal de concretar un nou calendari d’obres. En una paraula, no hi ha cap voluntat de fer-hi feina.

Mentre la Plataforma pel Tren de Llevant ha organitzat activitats en defensa de reiniciar les obres, el Govern de Madrid ha aprovat les inversions en infraestructures ferroviàries per al 2013: 4.705 milions d’euros dels quals 7 (set!) arribaran a les Illes.

El nou PITVI 2012-2024 de un total de 136.627 milions destinarà el 39% (la major partida), és a dir, 52. 733 milions a inversions ferroviàries a la península. I sembla ser que no hi haurà ni un euro per a les nostres illes. ? És just? És lògic? És comprensible?

Hem de recordar al Govern de les Illes Balears i al de l’Estat que cada any, les nostres illes aporten a l’Estat més de 3.000 milions d’euros que mai retornen. Més d’un 14% del nostre producte interior brut. Els darrers 17 anys han anat a Espanya 57.000 milions d’euros que no han tornat mai, i hem d’estar per cent milions d’euros per poder acabar les obres? No poden acabar les obres del tren de Manacor a Artà perquè necessitem cent milions d’euros i faran obres a l’AVE de Galícia per valor de més de 1.000 milions d’euros.

Hem de recordar al Govern del Sr. Bauzá que sí que ha reclamat el deute del Conveni de Carreteres, però no ho ha fet amb el conveni del tren.

Sr. President, si heu d’anar a Madrid a demanar el que ens correspon, aneu-hi, tindreu el nostre suport. Però no ens deixeu de banda, no ens faceu ciutadans de tercera, no ens menyspreeu, no us en rigueu de nosaltres. Nosaltres ho podem entendre tot. Fa 14 anys que hi anam darrere. No serà ara que tirarem la tovallola o defallirem. Sabem esperar, però també sabem qui són i on són els barruts. Les obres estan a mig fer i s’estan degradant. Volem la continuïtat de les obres que donaran treball a la gent i trauran d’una situació molt compromesa a les empreses que hi participen.

Vos demanam que parleu clar. Que manifesteu per què una infraestructura qualificada com a necessària i urgent al Pla de mobilitat de 2006, aprovada per unanimitat pel Govern de les Illes Balears, el darrer any s’ha convertit en el dimoni i motiu de rebuig del vostre Govern.

Vos demanam que us reuniu amb la resta de forces polítiques i consensueu i planifiqueu el futur del tren de Llevant. Les obres s’han d’acabar, això no pot quedar així.