Neix Sa Tevavisió, la televisió participativa i autogestionada per a Mallorca

Neus Fernández , periodista i impulsora de SATV

Davant la situació actual de la crisi del periodisme i de l’oferta televisiva a Mallorca, un equip de professionals lligats al món audiovisual ha impulsat un projecte de televisió plural a través d’Internet. Amb l’experiència anterior desenvolupada a Barri.tv en l’alfabetització mediàtica i amb l’objectiu de donar veu a qui no en té, s’ha posat en marxa un nou model de televisió que s’ha de finançar només a través de petites aportacions de ciutadans, associacions o amb publicitat de petites i mitjanes empreses que compleixin amb el codi ètic de publicitat de Sa Tevavisió, en queden exclosos l’administració pública, els partits polítics i organitzacions sindicals. Els socis de Sa Tevavisió decideixen els continguts del canal de forma democràtica i participen en la generació del contingut. La programació de Sa Tevavisió vendrà determinada per allò que triïn de manera telemàtica, tot respectant els valors de llibertat, solidaritat i igualtat. Tothom que vulgui participar en Sa Tevavisió pot acudir als tallers que organitzam sobre periodisme i aprendre el maneig bàsic de càmera i muntatge.
Les directrius

Els principis que regeixen Sa Tevavisió es plasmen a través de la programació i la participació amb la voluntat de fer bon periodisme i televisió de servei públic. Sa Tevavisió és una televisió plural perquè està oberta a la participació de tot tipus de persones. Hi caben diferents cultures, opinions, punts de vista, sensibilitats, interessos, etc. És a dir, hi caben totes les visions. Així doncs, ens allunyam de models paternalistes de televisió i confiam en la ciutadania com a conjunt de persones lliures i responsables que respecten aquest model de televisió. Emparam la nostra tasca i programació en la voluntat ferma de donar a conèixer la Carta dels Drets Humans i dur a terme un periodisme honest i valent.Per tant, no hi caben opinions contràries als Drets Humans ni a la democràcia, tant en informatius com en qualsevol altra programació. Així, tant en la nostra forma de funcionar com en els nostres tallers de formació volem estimular els hàbits de diàleg, tolerància, obertura i propiciar el debat. Es tracta de contribuir positivament a la democràcia i explicar tot el que calgui per entendre millor la situació que vivim, amb rigor, sense censura, amb alternatives.

Volem un canal de TDT

Volem comptar amb tot el suport social possible per reclamar la gestió d’un canal de TDT i així arribar a tots els indrets i telespectadors de l’illa. Ara per ara, som molts pocs els socis i col•laboradors, i per això necessitam fer difusió i poder arribar a tot arreu. Si accediu a la web www.sateva.tv podreu consultar tots els detalls d’aquest projecte i tenir informació actualitzada de les activitats que duim a terme, els vídeos que fem, articles d’interès, etc. Esperam que un projecte com aquest us engresqui tant que us animi a participar, perquè aquest és l’objectiu final de Sa Tevavisió.