Nova etapa

Miquel Rosselló , president de l’Ateneu Pere Mascaró

Pere Sampol, director de la Fundació Emili Darder

L’Altra Mirada enceta una nova etapa. A partir d’aquest número l’editaran conjuntament l’Ateneu Pere Mascaró, que ho feia fins ara, i la Fundació Emili Darder. Amb la incorporació de la Fundació Emili Darder s’amplia el Consell de Redacció de l’Altra Mirada, amb la intenció d’ampliar, també, la mirada de la publicació per arribar a més sectors de la nostra societat.

Sens dubte ens trobam en un moment històric, de canvis socials vertiginosos, de pèrdua gradual de drets individuals i col·lectius conquerits gràcies a l’esforç de les generacions que ens han precedit. La vella Europa, el bressol de la democràcia, veu com aquesta perilla a mans d’uns extremistes que apliquen les teories neoconservadores que tan mal ja feren als països de Centre i Sudamèrica, on s’experimentaren en dècades passades propagant la misèria i el subdesenvolupament.

I, paradoxalment, és a l’Amèrica del Sud on estan sorgint moviments polítics que s’han alliberat del jou imperialista i de l’ortodòxia econòmica per obrir una esperança al món. En aquest número començarem a estendre una altra mirada sobre aquestes realitats, molt distinta als estereotips que es difonen per l’altiva Europa, que mira amb ulls paternalistes un continent que comença a despertar gràcies a la universalització de l’educació i a polítiques que combaten les desigualtats socials. Però tampoc ens oblidarem d’allò que tenim més a prop, aplicant la màxima ecologista de “pensa globalment, actua localment”. Seguirem donant la veu a totes aquelles persones i entitats que, des de la seva experiència personal i col·lectiva, cada dia construeixen alternatives que desmenteixen el dogma de que no hi ha alternatives.

Vivim temps convulsos a l’Estat espanyol, sacsejat per la corrupció, el robatori a mans plenes i un malbaratament de recursos públics en quantitats astronòmiques. Un sistema financer corromput acapara la majoria de recursos públics, condemnant les institucions a unes retallades que posen en perill la seguretat de les persones, la salut i l’educació. Les comunitats autònomes, titulars de les principals competències que conformen l’estat del benestar, estan abocades a unes retallades per l’obligació de complir uns objectius de dèficit que no s’aplica a ell mateix el Govern central, que segueix endeutant-se amb unes infraestructures cares, que ja han demostrat la seva ineficàcia per potenciar un creixement econòmic sostenible.

Mentre el govern del Partit Popular a les Illes Balears cada dia renega de la nostra llengua i cultura, amenaça amb la urbanització d’espais que ja pensàvem que havíem protegit per a sempre i fa recaure la crisi sobre els més dèbils.

Tot plegat ens demostra que cada generació ha de lluitar pels seus drets, que res està conquerit definitivament, que cap espai està protegit per a sempre.

Des de l’Altra Mirada volem aportar el nostre gra d’arena al despertar social col·lectiu, a la defensa d’una natura amenaçada i a l’alliberament nacional del nostre Poble en un món més just.