Reacció ciutadana de Llevant

Francisca Mas Busquets i Antònia Matamalas , Dones de LLevant

El passat 11 de febrer es va presentar a Manacor un nou col·lectiu cívic, “Reacció ciutadana de llevant”, fruit de més de dos mesos de contactes entre distints grups de la ciutat i d’una proposta inicial de l’actiu Col·lectiu de Dones.

Els punts de coincidència per decidir donar aquesta passa, és la necessitat de què la comarca tengui el seu propi protagonisme dins la contestació ciutadana que es dóna per tot arreu davant la crisi global que patim, a més de donar més rellevància a les conseqüències que aquesta situació té a la nostra ciutat i als pobles del llevant.
Després de diverses reunions, es va el.laborar un escrit on es concreten els punts que serviran per orientar les properes accions:

1.- Defensa dels serveis basics de l’estat del benestar social.

A més de reconèixer que la primera àrea sensible és la de l’educació, amb totes les reivindicacions comuns a altres plataformes ja existents, el que preocupa molt és l’àrea de salut. Per això defensem el nostre hospital i els nostres serveis que de cap manera han de minvar. Tant l’hospital com els centres de salut han d’estar a ple rendiment amb el personal necessari i unes instal·lacions i serveis adequats i suficients a més de l’atenció personalitzada a tothom, sense cap tipus de discriminació. No podem oblidar que el nostre hospital també es va aconseguir gràcies a una potent lluita cívica fa 16 anys.

2.- Preocupació i actuació contra la pobresa a la nostra comarca.

En concret, denunciem que al nostre municipi no es gestionen correctament les Rendes Mínimes d’Inserció amb les greus conseqüències que això comporta.

3.- Denuncia de l’augment de la desigualtat de gènere:

Sabem que a la nostra comarca s’han reduït els recursos destinats directament a les dones i es produeix un augment significatiu de la prostitució com estratègia de supervivència, fenomen que respon a les necessitats masculines i en canvi degrada i perjudica a la dona.

Una conseqüència d’aquest retrocés en politiques públiques d’igualtat és l’augment de la discriminació i patiment de les dones nou vingudes i dels seus fills i filles.

4.- Exigim una democràcia participativa:

Volem que els partits polítics i sobretot als governs municipals obrin processos de diàleg amb les forces socials dels nostres pobles, a fi de participar en debats sobre temes importants, aprofundir en la participació activa de la ciutadania a través de consultes i altres mecanismes de participació, exigint alhora la màxima transparència a totes les administracions públiques , com per exemple tot lo referent a la distribució de l’aigua potable.

5.- Preocupació pel dèficit fiscal de la nostra comunitat autònoma:

Els ciutadans de Manacor aportem anualment 120 milions d’euros a les arques de l’Estat quan el pressupost del nostre Ajuntament no arriba als 40 milions. Cada un dels manacorins i manacorines paga, any rere any, uns 3000 euros que no retornen.

Davant aquesta situació injusta d’espoli fiscal, demanem un tracte fiscal just a l’estat Espanyol per tal que les administracions pròpies i més properes siguin solvents i tenguin els recursos necessaris i que els pertoca per tal de no haver de malmetre l’estat del benestar.

6.-Per la cultura i per la nostra llengua.

Sabem que la cultura és un element alliberador per la persona i les societats i volem que serveixi per tenir un pensament crític, reflexiu i lliure i sobre tot que no hi hagi traves per accedir a les seves diverses manifestacions.

També treballarem per la plena normalització de la llengua catalana, pel seu reconeixement com a element d’integració i de cohesió de la nostra societat. Per la derogació de tota aquella normativa que vol fer del català una llengua de segona, per la seva presència a l’Administració Pública, a l’ensenyament i als mitjans de comunicació i per la recuperació del consens que fins ara hi havia hagut.