Fes una passa més, fes objecció fiscal!

Carles Valentí , objector fiscal i educador social

Quan me disposava a escriure aquest article he rebut un correu de l’Eco xarxa en el que criden a l’acció per a la Revolució Integral. Tal com ells diuen: cal passar a l’acció. Ja no basta indignar-se i manifestar el nostre descontent en els carrers o a les tertúlies familiars o de cafè, és a través de l’acció col·lectiva que podem promoure un altre tipus d’economia basada en el Bé Comú, una economia que substitueixi el benefici i la competitivitat pel benestar i la cooperació.

Això suposa replantejar, entre d’altres coses, els nostres hàbits de consum. Cal que ens qüestionem d’on ve l’energia que consumim?, què fan els bancs amb els nostres doblers?, què fan els governs amb els nostres impostos?, d’on provenen i amb quines condicions humanes i mediambientals estan fets els productes que consumim?

Molts de vosaltres potser ja coneixeu projectes com el de Som Energia (energies renovables), Fiare (Banca Ètica) o S’Altra Senalla (Comerç Just), etc..., però del que vull parlar-vos en aquest article és de l’Objecció Fiscal

Va ser al començament del segle XX, a Suècia, quan es va reconèixer per primera vegada el dret a l’objecció de consciència, però es limitava a acceptar que un home, en certes condicions, no fes el servei militar obligatori .A finals del 2001 el servei militar deixa de ser obligatori a l’Estat Espanyol per tant calia donar una passa més.

L’objecció de consciència a les despeses militars o Objecció Fiscal és un acte de desobediència civil en el qual ens negam a col·laborar amb l’Estat en la preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar.

Hi ha molts d’arguments en forma de xifres que ens empenyen a fer objecció fiscal. NOMÉS EN UNA HORA els estats es gasten 127 milions d’euros en els exèrcits, NOMÉS EN UNA HORA 1.800 nens i nenes moren en els països del Tercer Món. La despesa militar anual a Espanya és de 368 € per habitant.
Tècnicament, l’Objecció Fiscal consisteix a separar una part de l’impost sobre la renda -la part que correspondria a la despesa militar- i desviar-la cap a un projecte social i solidari.

Actualment la crisi econòmica i financera ha generat una indignació generalitzada cap altres institucions com la banca, l’església, la monarquia.., això ha fet que la objecció fiscal no es limiti a les despeses derivades del Ministeri de Defensa sinó que s’incloguin altres despeses com: l’assignació a l’Església Catòlica i a la Monarquia així com a l’amortització i als interessos del deute espanyol, que majoritàriament són il·legítims.

A Catalunya l’any passat hi va haver 222 objectors declarats i es desviaren més de 26.000 € cap a entitats socials. A Mallorca fórem més de 20 objectors declarats i desviàrem més de 8.000 € a projectes com contrainformació, eco-xarxa, cultura obrera, escola lliure, horts urbans, etc...

Per fer objecció fiscal cal informar-se del percentatge del Pressupost de l’Estat Espanyol del 2012 que va anar a Defensa, a l’Església, a la Monarquia o a pagar el deute.., en funció del tipus d’objecció fiscal que vulguem fer. A continuació aplicam el percentatge a la nostra base imposable i ho descomptam del que pagam. Aquest import que deixam d’ingressar al Ministeri de Defensa ho donam al projecte o entitat que vulguem.

Si vols més informació de cóm fer l’objecció fiscal, quins projectes finançar o participar en la campanya d’enguany pots consultar la web de contrainformació.

Estigués atent a la web i participa a les xerrades que farem dins la campanya d’objecció fiscal que tenim prevista fer enguany.

Fes una passa més i fes Objecció Fiscal!