Quins interessos ocults hi ha rere l’aturada definitiva del tren de Llevant?

Plataforma pel tren de Llevant

Dia 19 d’abril de 2013 el ja ex-portaveu del Govern Balear, Rafel Bosch anuncià l’inici de la resolució dels contractes d’obres de la construcció de la línia ferroviària Manacor-Artà.

Amb aquest anunci el Govern Balear sense notificar ni parlar abans amb els batles afectats vol tancar definitivament la porta a la reivindicació de tota la comarca a través d’un seguit de despropòsits que suposen una despesa de més de 20 milions d’euros i una gestió ruïnosa per aquestes Illes del que tenia que ser una obra totalment finançada pel Ministerio de Fomento a través del Conveni Ferroviari signat l’any 2009.

Tots just entrar, el 30 de juliol de 2011 el Conseller Company aturà les obres per manca de doblers. A partir d’aquí s’obri un ball de xifres que la Plataforma no ha pogut aclarir més que acudint a la Defensora del pueblo.

En primer lloc dir que el conveni ferroviari és de 448 milions d’euros dels quals es destinen al tren de Llevant 190 milions.

Dia 2 de novembre de 2011 en seu parlamentària el Conseller Company digué que fruit del conveni ferroviari sols havien arribat 57,5 milions d’euros (pàg. 387 de diari de sessions de dia 2 de novembre de 2011), ara resulta que, segons la Defensora del pueblo són 80,5 milions. 23 milions de diferència, el 28.5% més. Si en aquestes dades s’equivoca o menteix, què farà en dades més importants?

La Defensora del pueblo ens indica que els anys 2012 i 2013 figura al pressuposts generals de l’Estat una partida pel tren de Llevant de 4 milions d’euros que no s’han emprat.

Per acabar les obres, segons el pressupost inicial (190 milions -80,5 milions) falten 109,5 milions. Per tant s’han executat i pagat el 50% de les obres, tot i que n’estaven licitades i adjudicades pel valor del 70%.

La resolució dels contractes amb les empreses adjudicatàries suposarà una despesa (encara no quantificada) però situada entre 10 i 15 milions d’euros. A més encara falten per pagar doblers de les expropiacions (entre 4 i 6 milions).

Finalment hem d’afegir obres de condicionament de tots aquells espais que han quedat a mitges amb les obres aturades. Hi ha sobams de més de 5 metres, camins tallats, ponts fora posar que s’hauran de fer. De fet ara ja han trobat una partida de 280.000€ per tornar la carretera de Son Servera pel lloc antic. Aquestes obres suposaran una xifra que mai serà inferior als 10 milions d’euros.

Així les coses tenim que el Govern Balear ha de fer una despesa entre 20 a 30 milions d’euros per no tenir tren. I ho haurem de pagar entre tots els ciutadans de les Illes Balears.

Estam disposats a sufragar amb els nostres imposts aquestes obres?

Això és una bona gestió?

La Plataforma proposa l’elaboració d’un pla financer entre tots els partits polítics que ens tregui d’aquesta estrambòtica situació. No seria millor, amb aquests doblers continuar les obres a un ritme més lent i reclamar-los a Madrid. El conveni no s’ha extingit. El PITVE (pla d’infraestructures i vivenda (2012-2024) contempla les inversions del tren de Llevant.

Per acabar volem desfer una altra fal·làcia demagògica que el Conseller Company repeteix com un mantra. Cada usuari del tren costarà 14€.

Mentida!. D’on surt aquesta quantitat? Ara ho anomenen despeses d’explotació! És a dir, comptabilitzen el cost de tota la infraestructura. Aquella que havia de pagar Foment a través del conveni. Un nou model mai utilitzat per les carreteres, per exemple.

Podem descriure més despropòsits en menys espai?