El Banc del Temps, l’experiència de Bunyola

Josep Ramon Balanzat , coordinador del Banc del Temps de Bunyola.

Estam vivint temps difícils per a les economies familiars. Molta gent està essent acomiadada de les seves feines i es troben sense ingressos amb els que mantenir un nivell de vida amb certa dignitat. El capitalisme salvatge està arrasant les il·lusions i el futur de les classes baixes i mitjanes.

És en aquest context que sorgeixen iniciatives comunitàries d’ajuda mútua que pretenen contribuir a facilitar l’accés a serveis bàsics i, per altre costat i no menys important, ajudar a recuperar l’autoestima i la dignitat i, a més, fomentar un nou model econòmic basat en model que anomenaríem de solidaritat comunitària.

Un Banc del Temps és una iniciativa comunitària d’intercanvi de temps, que emula simbòlicament el funcionament d’un banc, però en el qual allò que es "deixa" i es "rep" és temps dedicat a serveis a les persones. Aquest mecanisme d’intercanvi multilateral té per objectiu establir una xarxa d’ajuda mútua i reforçar els llaços comunitaris d’un barri, poble o ciutat.

El Banc del Temps és, en definitiva, un grup de gent disposada a intercanviar serveis, coneixements, tasques, a canvi del temps de les persones que formen part d’aquest grup. Els doblers no tenen cabuda en aquesta iniciativa. En funció de les inquietuds i de la voluntat dels membres de cadascun d’ells, són diverses les característiques i les formes que aquests prenen.

A Mallorca ja en funcionen gairebé una dotzena des de fa alguns anys. La majoria s’han creat fa poc i n’hi ha d’altres en procés de creació. Alguns del Bancs del Temps organitzen regularment diferents activitats, com tallers de cuina, xerrades, etc.

Com funciona?

L’estructura bàsica d’aquesta iniciativa és l’oferta i la demanda de serveis. És a dir, cada soci presenta els coneixements, feines i ajuda que està disposat a oferir, i a la vegada els que necessita. Un cop creada aquesta borsa d’ofertes i demandes, els seus integrants es posen en contacte entre ells per tal de demandar un servei utilitzant com a moneda de canvi el temps (1 hora d’ajuda = 1 hora de temps a pagar). No importa quin tipus de servei o tasca s’ha dut a terme, el temps de cada participant es valora per igual, ja sigui un principiant o un expert, un enginyer o un paleta.

A Bunyola hem començat a funcionar fa uns 7 mesos i ja en formam part uns 40 socis i sòcies residents al municipi. Els mesos previs a la posada en marxa formal del Banc els vàrem dedicar a dissenyar i distribuir el fulletó informatiu per anar donant a conèixer el projecte. El procés d’inscripció és el següent: obrim un dia a la setmana l’oficina presencial ( la Parròquia ens cedeix un espai a un local annexe) on s’ha d’omplir una sol·licitud on s’especificarà allò que vol oferir i els serveis que vol sol·licitar. Rebrà un talonari amb 10 xecs que seran la “moneda” que farà servir per pagar els serveis que rebi.

El soci podrà accedir al llistat d’ofertes i demandes de tots els altres socis. Quan vegi un servei que l’interessi haurà d’enviar un mail al coordinador del Banc i ell el posarà en contacte amb l’altra persona per acordar el servei.
Tots els membres del Banc del Temps estan constantment informats de les novetats que ofereixen els nous associats i altres informacions que poden ser del seu interès mitjançant una llista de correu electrònic i d’una página de facebook.

Quins serveis s’ofereixen?

El catàleg de possibles serveis a oferir és infinit. Aquí us posam alguns exemples reals de socis bunyolins: confecció de pastissos, de pa, de diferents plats, conversa en diferents idiomes, acompanyament i ajuda a persones majors, petites reparacions domèstiques, cura d’animals, assessorament bàsic en informàtica i internet, reforç escolar, compartir cotxe, introducció a l’agricultura ecològica, reparació de bicicletes, etc. Tothom pot oferir alguna cosa als altres i tothom té alguna necessitat quotidiana que pot ser atesa per algun soci.

Perspectives de futur

Ja hi ha hagut algun socis que ens han plantejat propostes que desborden la idea inicial del Banc del Temps i ja estam pensant en un nou format, un web segurament, per a donar-los cabuda. Es tracta d’ intercanviar no només serveis sinó també objectes: roba, eines, productes de l’hort ecològic, mobles, … Tots tenim a ca nostra coses que no feim servir des de fa anys i que ens agradaria desfer-nos-ne si sabem que algú li donarà un bon ús. Es tracta de deixar, regalar, intercanviar objectes/productes que no necessitam per d’altres que sí necessitam. Com sempre, sense la intervenció dels diners.

El capitalisme ens expulsa del seu “paradís” individualista i mercantilista i nosaltres ens inventam el nostre paradís solidari i comunitari. El repte és gran però les il·lusions per dur-lo endavant també ho són.