Campanya extraordinària de suport a l’Ateneu Pere Mascaro

Josep Valero
Coordinador d’activitats de l’Ateneu Pere Mascaró

A vegades el que és més evident, és el que no valoram.
L’Ateneu Pere Mascaró és ja una Fundació prou coneguda
i reconeguda en l’ambient social i cultural de
Mallorca i Menorca. També se segueix a les altres Illes,
a les altres terres de parla catalana i té amics d’arreu de
l’estat, que malgrat no dominar el català amb profunditat,
volen rebre l’Altra Mirada, la revista digital que
actualment editam mensualment amb la Fundació Emili
Darder.

Sí, l’Ateneu en molt poc temps comença ja a ser prou
conegut. Hem organitzat xerrades i col·loquis; hem
estat co-organitzadors de jornades de debat sobre la
Renda Bàsica, el Model d’estat i el fet nacional a les
Illes, sobre Turisme sostenible. Hem organitzat diverses
sessions de La Lletra a la Imatge, combinant el
cinema amb el debat de temes d’actualitat. Hem participat
en l’organització d’un curs de l’Universitat d’Estiu de
la UIB; hem fet escoles d’estiu de debat polític, hem
organitzat lectures d’obres literàries.

També participam en la dinamització d’un projecte de
foment del mercat social, i potenciam la creació de
grups d’estudi sobre economia i fiscalitat i la reforma de
l’administració pública. Divulgam llibres de contingut
històric relacionats amb la recuperació de la memòria
històrica o participam en l’organització d’actes com el
recordatori als represaliats illencs pel TOP i a la lluita
dels seus advocats.

Formam part de la Xarxa estatal de foment de la Renda
Bàsica de ciutadania; de FIARE-Banca ética; de
l’Institut Triangle de Mar Blava d’on portam la secretaria
tècnica i mantenim relacions fraternals amb la Fundació
Nous Horitzons i la Fundació Emili Darder. També hem
cooperat amb la Fundació Gabriel Alomar.

L’Ateneu Pere Mascaró ja és un fet evident i reconegut.
Darrera d’aquesta singladura hi ha la feina i
l’esforç militant d’una gent i el suport de la família de
Pere Mascaró que ho ha fet possible.

Sí, hem crescut políticament i també hem crescut
amb necessitats. Fer activitats comporta unes despeses.
Organitzar una mínima infraestructura operativa,
també. Les quantitats econòmiques anuals que
movem, semblen irrisòries pel volum de feina desplegat.
Però no ens podem autofinançar sols per les
quotes dels nostres col·laboradors fixs. Necessitam
cobrir un dèficit de 3.000 € anuals, per no baixar el
nivell de la nostra activitat. Amb 25 col·laboradors
fixos més, que es comprometin a pagar 30 € trimestrals,
podrem aguantar l’any 2014.

O amb les aportacions extraordinàries que vulgueu
fer al compte de la Fundació 2056-0004-41-
4102005877 -compte d’estalvi ètic- també hi podeu
contribuir.

Totes aquestes aportacions també es poden desgravar
en la declaració de l’IRPF de l’any corresponent. Si
de veres ens valoreu, doneu-nos una mà. I si no
podeu fer-ho econòmicament, també necessitem
mans i cervells per fer feina.

Tots i totes sereu benvinguts. Us esperem. Moltes
gràcies pels vostres suports.