Iniciativaverds-EQUO Menorca: Altres maneres de construir un futu

Òscar Garcia Febrero
En nom de l’assemblea constituent d’Inciativaverds-EQUO Menorca

Durant l’assemblea constituent d’Iniciativaverds-Equo
Menorca celebrada no fa gaires dies a l’AAVV. des
Castell, ens vam demanar pel naixement o la continuació
d’un projecte ecologista d’esquerres i menorquinista,
després d’un any de donar-li voltes i reflexionant
damunt de l’actualitat. La nostra conclusió va ser clara:
creiem en el sistema democràtic com a representació
política de la ciutadania per assolir els objectius que
aquesta demana i creiem que els partits polítics, tal
com s’han conegut aquest darrer segle, han arribat a un
final de cicle.

També hem vist necessari un canvi per aconseguir que
les formacions polítiques siguin només una eina , (molt
important si voleu, però una eina) per afavorir que els
serveis públics facilitin a la societat “tirar endavant” , i
no un objectiu final de les polítiques dutes a terme. Una
democràcia real on la ciutadania controli els poders
públics i no al revés.

Però per què ara?. Perquè veiem que ens trobem
davant d’una crisi sistèmica (política, energètica i de
model social i econòmic) i que les respostes donades
per part dels representants ciutadans, que van rebre
l’encomana de gestionar tot allò públic durant els
darrers 35 anys de parlamentarisme representatiu,
entren moltes vegades en contradicció amb tot el que
hem exposat anteriorment.

Així a més d’estar indignats i perplexos , ens hem
proposat d’aconseguir que la inoperància, la frivolitat,
la improvisació, la corrupció o la demagògia, entre
d’altres adjectius fàcilment associats a l’actualitat, no
siguin els adjectius que ens venen al cap quan es
pensa en un govern democràtic i que, a més no es
pugui fer res més que esperar quatre anys per cercar
alternatives que incideixin en el dia a dia de la gestió
pública.

Per açò IniciativaVerds Menorca es constitueix, juntament
amb Equo Menorca, en una cooperativa política,
una plataforma d’intervenció política permanent orientada
a participar en la societat i en les institucions
polítiques públiques representatives.

Amb quins objectius?. Aconseguir un sistema polític
que treballi per la consecució de marges cada vegada
més justos i equitatius de benestar social. I avançar
cap a un nou model de relacions laborals dins un Estat
de Benestar inclusiu i cohesionat. I per promocionar la
igualtat entre els gèneres masculí i femení i del dret a
la diferència i autonomia de cada un d’ells.

I per promoure la fraternitat i solidaritat amb els pobles
del món. Per aconseguir la protecció i promoció de la
inter-culturalitat positiva. I pel reconeixement del dret
a la diversitat (cultural, afectiva i sexual, generacional,
de creença i pensament, entre d’altres) i pel combat
de totes les formes de discriminació, exclusió i
desigualtat social.

També per la defensa i el reconeixement de la cultura
i la llengua catalana. I per l’exercici, promoció i defensa
de la no violència, amb un re equilibri de les
relacions entre la Humanitat i la resta de la Natura per
tal de preservar el futur del Planeta. En definitiva,
creiem i volem una democràcia participativa el més
descentralitzada possible que permeti al mateix temps
la cooperació a nivell global a fi de contribuir a la transformació
ecològica i democràtica de la societat.

Així, el calendari que s’ha marcat Iniciativaverds i Equo
a Menorca per aquest any ha estat el de reforçar i
ampliar la nostra capacitat d’acció, fins ara prou modesta,
aprofundint en les formes democràtiques que al
nostre parer manquen encara dins la gran majoria de
moviments polítics actuals. I, també, volem començar
a treballar amb altres partits, plataformes cíviques i
organitzacions ecologistes i d’esquerres per a la transformació
de la societat, la radicalitat democràtica, la
superació del capitalisme i la contribució a la construcció
d’un model alternatiu global sobre la base d’una
cultura alternativa, solidària, igualitària, ecologista,
intercultural, pacifista i al servei de les persones.

Tot açò que pot ser feixuc de llegir, i també de resumir,
implica una voluntat pro positiva per canviar les coses.
No caurem en el parany de la frustració. Hi ha moltes
de les regles de joc que, construïdes per aconseguir
una societat més feliç, no han funcionant i no funcionen.
Necessiten ser replantejades per assolir tots els
objectius apuntats.

Però per açò s’ha d’aconseguir treballar com a partit
polític amb i per una majoria social que empenyi el
canvi pacífic, ineludible i necessari cap un món i un
futur millor en tots els aspectes que creiem possibles. I
aquesta és la nostra modesta intenció...canviar el
present per tenir una millor Menorca i un millor món!