La realitat d’un somni col.lectiu “Ametlàndia s.l.l.”

Cristina Canet
Ametlàndia

« L’educació per l’emprenedoria és un motor del
creixement futur i ens ajudarà a inspirar als emprenedors
del dia de demà. Si Europa vol mantenir la seva
competitivitat, ha d’invertir en les persones , en les
seves competències , en la seva capacitat d’ adaptarse
i en la seva capacitat per innovar. Això vol dir que
hem de promoure un autèntic canvi de mentalitat
respecte de les actituds emprenedores, el que
comença per inculcar l’esperit emprenedor des dels
primers anys d’ensenyament».

És per això que el 2011 , vam iniciar el Projecte Pilot
Creant Emprenedors a l’Escola, en l’etapa d’educació
infantil, concretament a l’Aula de 5 anys, apostant per
un ensenyament i transmissió dels valors de
l’economia social que comporta un tipus d’empresa
només existent a Espanya , la Societats Laborals.
Sota la premissa " Combinar el potencial educatiu i el
científic amb les qualificacions empresarials
mitjançant el desenvolupament de competències
emprenedores, possibilitarà l’aprofitament dels resultats
acadèmics i els èxits de la investigació científica
per assolir progressos en l’avanç , innovació i millora
de la societat actual. "

Ametlàndia és la prova que ser empresari i aplicar
criteris de Responsabilitat Social Corporativa es pot i
s’ha d’aprendre des de la infantesa . I un exemple per
evitar una situació com l’actual en què la des-regulació
dels mercats i la legislació dels països , basada en
criteris de territorialitat , no torni a produir-se, un
programa educatiu pilot a Balears, dirigit a l’alumnat
d’educació Infantil , en el qual durant el curs escolar
els i les alumnes van crear i gestionar una FÀBRICA d’
AMETLLES ESCOLAR seguint els passos d’una
societat limitada laboral.

Que ha continuat en el curs 2012-2013, amb els
mateixos alumnes en l’1r curs de primària , amb
l’aprenentatge de noves formes de comercialització
empresarial , tècniques d’innovació i gestió de noves
tecnologies.

Aquest projecte es basa en la premissa que en
l’actualitat ens trobem amb una sèrie de canvis i transformacions
que conformen un escenari particular per
abordar una sèrie de qüestions referents a la transició
dels joves al mercat de treball.

La missió del nostre projecte planteja : "La formació de
la persona , potenciant les seves habilitats d’iniciativa, autonomia i creixement personal des de l’etapa més
primerenca de l’educació reglada , per aconseguir en
el futur la capacitat d’elecció laboral: compte d’altri ,
per compte propi "

Es tracta d’un projecte transversal que a més contribueix
a la consecució dels objectius d’Etapa de
l’Educació Infantil i en què el conjunt dels continguts
es treballen des de les diferents àrees que componen
el currículum acadèmic segons el RD 71/2008 de 27
de juny, pel qual es regulen les competències educatives
a les Illes Balears

Dades d’interès
Pàgina Web : http://ametlandia.jimdo.com/
El nostre compte de correu: ametlandia@gmail.com
A través del Blog es pot veure l’evolució del projecte
http://ametlandia.blogspot.com.es/