Li diuen civisme, però és repressió

Neus Truyol Caimari
Regidora de MÉS per Palma

L’ordenança de civisme que el PP vol aprovar a Palma
és purament repressiva, és un atac directe a la democràcia,
als drets i llibertats. Simplement aplica solucions
policials a problemes socials. Sols pretén prohibir
i sancionar, i no aporta cap política o recurs destinat
al foment de la convivència i el civisme. Efectivament,
és un cop d’estat en forma d’ordenança, una
arma totalitarista, la persecució policial feta llei.

En fer un recorregut pel seu articulat, constatam que
és una ordenança moralista i ultraconservadora, una
ordenança ideològica. Pretén criminalitzar a les persones
com a punt de partida, considera a tothom com a
“delinqüent si no es demostra el contrari”. Prohibeix
gairebé qualsevol actitud o acció al carrer, a l’espai
públic, si no està explícitament consentit pel propi
ajuntament. Aquí alguns exemples.

La Troika i el PP, amb l’excusa de la crisi-estafa,
imposa retallades de serveis públics i de drets socials,
laborals,... fent a la gent més pobre. I amb aquesta
ordenança d’in-civisme vol criminalitzar a la gent
pobre, vol perseguir a pobres, i reprimir tot un poble.
La dreta parla de “civisme”, però el que realment vol
dir és repressió. No ens hem de deixar confondre, que
no ens robin les paraules, hem d’anomenar les coses
pel seu nom.

Amb aquesta nova legislació es volen regular aspectes
ja regulats a altres ordenances vigents a Ciutat:
ocupació de la via pública, botellot, renous, bicicletes...
sobre-regulen l’espai públic. Els ultraconservadors
del des-govern volen construir un nou ordre
social, on les persones siguin absolutament tutelades,
controlades, perseguides, vigilades, sancionades...
Ho volen regular tot per prohibir-nos-ho tot! Però no
tenim por!

El PP vol una ciutat morta, on al carrer sols es desenvolupi
el consumisme. Amb l’excusa de l’”ordre públic”
s’ataquen llibertats i drets democràtics, i es crea una
societat totalitària i repressiva. Es vol prohibir la dissidència,
els ciutadans crítics, polititzats, actius,
pobres...

MÉS per Palma volem una ciutat de llibertat i igualtat,
on el carrer sigui de la gent, de la convivència, de la
creativitat. La convivència i el civisme es fomenten
amb més cohesió social, més projectes comunitaris,
més mediació social. Res a veure amb l’ordenança
in-cívica que volen imposar.

Veim com a altres llocs de l’Estat ja s’han aprovat
ordenances similars, on han estat un fracàs. Un fracàs
en el sentit legal, el Tribunal Superior de Justícia de
Castilla y León ha anul·lat diversos articles de la de
Valladolid relatius a la prohibició de penjar cartells a
edificis públics i repartir fulletons o la prohibició de
demanar almoina. Un fracàs en el sentit social, la de
Barcelona ha provocat un increment important de
desigualtat i injusticia social.

Coincideixen en el temps quatre normatives amb la
mateixa finalitat: la llei de seguretat ciutadana i la llei
de seguretat privada estatals, la llei de símbols
autonòmica i la d’in-civisme municipal. Totes elles
màquines repressives per dur-nos, de nou, a una
dictadura.

Què hi ha darrera aquesta ordenança d’in-civisme?
Un viatge al passat, un viatge a 40 anys enrere, un
viatge al franquisme. El PP vol que ens acomiadem
de la democràcia i saludem la dictadura. No ho permetrem!
Aquesta ordenança l’hem d’aturar. És imprescindible
la mobilització social de tothom que estigui en
contra d’aquesta ordenança per aturar-la, i tornar a
deixar al PP tot sol. Si la “majoria silenciosa” xerra
deixarem sol a l’autoritarisme del PP, a les institucions
i al carrer.