L’ITMB rebutja el tancament de les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació al País Valencià

Institut Triangle de Mar Blava (ITMB) [1]
Manifest

“... a qui no agrade que es parle, s’escriga o es pense
en català; és la mateixa gent a qui molesta que es
parle, s’escriga o es pense”
Ovidi Montllor

El Ministeri d’Indústria del govern de l’Estat espanyol,
amb la seva resolució notificada a Acció Cultural del
País Valencià (ACPV) obligava a tancar dimarts el
senyal de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació al
País Valencià, després de prop de 30 anys d’emissió
ininterrompuda.

Davant d’una nova amenaça de sancions multimilionàries
i la passivitat de nou del govern valencià,
ACPV propietària dels repetidors, ha decidit el tancament
i la preparació de les corresponents al·legacions
a la carta rebuda del Ministeri aquest 17 de gener de
2014.

En tan sols tres anys, les accions judicials empreses
pels governs valencians i central del PP han forçat a
tancar totes les emissores que abastaven el conjunt
del País Valencià. Només queden algunes ràdios i
televisions comarcals que encara, a dia d’avui, resisteixen.
La totalitat de cadenes depenents del govern
valencià com les que depenen del govern català han
estat clausurades.

Volem recordar el conjunt de mesures que els governs
del PP estan executant, amb la única finalitat
d’esborrar la identitat cultural pròpia arreu dels territoris
de parla catalana. A tall d’exemple no exhaustiu,
podem fer menció a la llei de Trilingüisme a les Illes o
la darrera Llei de Símbols aprovada en la mateixa
comunitat; a Aragó canviant el nom del català de la
Franja per LAPAO ( Lengua Aragonesa Propia del
Aragón Oriental) i en el País Valencià, el tancament de
les emissions de TV3 o ara de Catalunya Ràdio, com
la persecució sistemàtica i prohibicions d’actes culturals.

En aquests moments, amb el tancament de les emissions
al País Valencià de Catalunya Ràdio i Catalunya
Informació ja no queda cap emissora, excepte alguna
emissora d’àmbit comarcal o local, que emeti en
llengua valenciana ( van tancar Canal 9, Nou2, Ràdio
9 i Ràdio SÍ) que s’afegeixen al tancament de les
emissions de TV3 i Cat Ràdio.

No podem oblidar que la iniciativa legislativa popular,
“Televisió sense fronteres”, que va recollir finalment
650.650 signatures degudament acreditades es va
presentar al congrés espanyol i va ser rebutjada,
sense negociar res, per la majoria absoluta del PP.
Des de l’ITMB volem denunciar aquests fets que
vulneren els tractats i acords internacionals sobre els
drets lingüístics i la diversitat cultural; així com la Carta
Europea de Protecció de les Llengües Regionals o
Minoritàries; i que també vulneren els principis i drets
reconeguts en la Constitució espanyola.

Unes mesures que el seu únic objectiu són l’ofensiva
contra el català i les expressions culturals inherents al
mateix. Aquests fets també suposen un atac a la llibertat
d’informació i pluralitat de la mateixa. Un absurd
gest d’autoritat que demostra les seves febleses i
alhora ens enforteix com a poble.

Des de l’ITMB volen dir, ben clar i ben alt, que podran
silenciar les televisions i les ràdios d’un poble, però no
ens faran callar ni podran callar la gent ni la llengua
d’un poble.
I per tant:

1. Denunciem la persecució sistemàtica de la llengua
catalana per part dels governs del PP de l’Estat
espanyol, de les Illes, d’Aragó i del País Valencià.
Accions i decisions fetes des de la força i la constant i
obsessiva persecució de la llengua pròpia dels nostres
territoris, fomentant la seva disgregació i pretenent
una uniformització cultural, sota l’hegemonia de la
llengua castellana.

2. Rebutgem l’ordre de tancament del Ministeri
d’Indústria a petició del Govern valencià i demanem el
compliment dels tractats internacionals signats per
l’Estat espanyol sobre diversitat cultural i drets lingüístics,
també emparats per la Constitució Espanyola.

3. Denunciem la passivitat del govern valencià front la
denúncia per part d’una entitat d’aquestes emissions
radiofòniques i tal com ja varen fer amb el tancament
de TV3 i Canal 9

4. Reivindiquem l’espai comunicatiu propi català i la
pluralitat informativa, com expressió de la diversitat
cultural, els drets lingüístics i el dret a la informació
plural de la ciutadania.

5. Reiterem el nostre suport i reconeixement a la tasca
de molts ciutadans i ciutadanes del País Valencià per
protegir, fomentar i garantir les expressions en la seva
pròpia llengua, reconeixent el paper rellevant i fonamental
d’ACPV.

6. No volem oblidar la situació de feblesa del català a
la Catalunya del Nord i la pèrdua de senyal de TV3; o
la persecució de la llengua per part del govern del PP
de l’Aragó.

7. Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya,
vistes les actuacions i decisions del govern de la
Generalitat Valenciana, a cedir els senyals de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA),
atenent la sentència del Tribunal Suprem, de 5 de
desembre de 2012, on afirmava que “la difusión de
aquellas emisiones televisivas más allá de los límites
territorialers de la CA de Catalunya era y és sin duada
lícita” que plantejava la necessitat de donar cobertura
legal a aquesta activitat lícita. El Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, al gener del
2013, també es va pronunciar en termes similars.