Creixem!

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

L’Altra Mirada que vos presentem és ja el número 27.
Fa quasi dos anys i mig que l’Ateneu Pere Mascaró,
va començar aquesta aventura. A partir del número 16
s’hi va sumar la Fundació Emili Darder que suposà un
important bot qualitatiu per a la revista tant per
l’augment de la seva distribució com per la incorporació
de nous i qualificats col·laboradors i
col·laboradores que, amb els seus articles, milloraren
la qualitat de la publicació.

Avui tenim la satisfacció d’informar-vos d’un nou
avenç en la trajectòria de la nostra revista. La incorporació
al Consell de Redacció de Miquel Àngel Maria,
Josep M Foguet i Joan López Casasnovas, tres companys
menorquins, sobradament coneguts i qualificats
que asseguraran l’aparició permanent d’articles
escrits a Menorca.

És per això que ja en aquest número apareixen dues
noves seccions, “El nord també existeix” i “He mirat
aquesta terra” que complementen i donen qualitat a la
pròpia revista.

L’Altra Mirada sempre ha tingut vocació d’ésser un
instrument d’informació i opinió d’àmbit interinsular
però hem rebutjat el model d’una revista feta a Mallorca
i des de Mallorca que s’autoproclami com un mitjà
de comunicació de les Illes en el seu conjunt.

Ens sentim satisfets de tenir un Consell de Redacció
format per companys i companyes de Menorca i de
Mallorca que intentarem elaborar un producte que
neix de les dues Illes i que té projecció a les mateixes.
Ara ens queda recórrer el mateix camí amb Eivissa i
Formentera, però som plenament conscients que
solament arribarem al final d’aquest camí quan hi hagi
un grup d’eivissencs i / o formenterencs que així ho
vulguin.

També estem treballant per millorar la nostra presència
a les xarxes socials i properament donarem a
conèixer la creació d’una pàgina WEB de L’Altra
Mirada.

Volem aprofitar aquest nou pas en el procés de consolidació
del nostre projecte de comunicació per agrair
molt sincerament a totes les persones que durant
aquest dos anys i mig han col·laborat amb nosaltres
publicant els seus articles de forma totalment desinteressada,
així com a molts i moltes que han multiplicat
la difusió de la revista aprofitant les xarxes socials.

I lògicament tornar a oferir a totes les entitats, moviments
socials, iniciatives de l’economia social i
solidària, projectes polítics progressistes i a totes
aquelles persones que ho desitgin la nostra revista per
donar a conèixer els seus fets o opinions. El nostre
objectiu continua essent presentar-vos una “Altra
Mirada” de la realitat social, política i econòmica que
vivim.