Deriva i naufragi del TIL

Nanda Ramon
Mestra

Cinc mesos després de l’entrada en vigor del TIL,
sembla que la Conselleria comença a percebre que la
realitat és encara més caparruda que les docents i que
s’imposa un inevitable canvi de rumb.

Mentrestant, la gestió irresponsable del Govern de les
Illes Balears en la implantació de la seva esperpèntica
reforma està causant efectes devastadors en els
centres educatius.

Balanç de l’aplicació del TIL
Els informes de les associacions de directors, les
enquestes de l’Assemblea de Docents, els estudis de
la Universitat Carlos III i la Fundació FEDEA... tot
avança en la mateixa direcció: el fracàs d’un experiment
–imposat i improvisat- que tendrà greus i profundes
conseqüències.

El balanç provisional no pot ser més pessimista:
- La Conselleria no sap què està fent
Ni entén res de la metodologia de l’aprenentatge de
llengües ni disposa dels recursos necessaris per
aplicar-la.

- La improvisació i la supèrbia, males conselleres
Ara per ara, les classes bàsicament es continuen fent
en català per dos motius de pes que ja es varen advertir
en el seu moment: ni els professors les poden fer en
anglès ni els alumnes les entendrien.

- Sense recursos, senzillament impossible
Els centres educatius només compten amb els seus
propis recursos (retallats en més d’un 25% aquesta
legislatura) per implementar uns projectes lingüístics
imposats.

Així les coses, es calcula que el professorat suficientment
capacitat en llengua anglesa s’hauria de multiplicar
per tres, a més d’aconseguir auxiliars de conversa
i materials didàctics específics.

- Les males estratègies sempre tenen víctimes
I les víctimes sempre són els més innocents.
L’execució de l’experiment trilingüe del Govern balear
té un preu molt alt, que paguen i seguiran pagant el
sistema i la comunitat educativa: desconcert, problemes
pedagògics, ansietat dels docents i dels alumnes
i trastorn emocionals i econòmics per a les famílies.

- S’aprèn menys i pitjor
No feia falta ser molt llest ni entendre molt d’educació
per veure que l’aplicació del TIL faria rebaixar els
continguts i alentir el ritme d’aprenentatge a les
matèries impartides en anglès. Però, clar, és que ni
són molt llests ni entenen gens d’educació...

- Els més febles, els que més ho pateixen
Sens dubte, una de les conclusions més persistents i
devastadores de tots els estudis: els alumnes que es
troben en situació desafavorida acusen més els efectes
negatius d’un experiment delirant.

La Conselleria comença a recular
El primer curs d’aplicació del TIL encara no ha acabat
i la Conselleria ja comença la retirada. La primera
mostra de la derrota ha arribat en forma de rectificació:
ara resulta que –segons l’acord aconseguit amb
l’escola concertada- bastarà que es facin 2 hores en
anglès i la resta segons el criteri de cada centre.

Un correctiu en tota regla imposat per la patronal de
l’Escola Catòlica, tan esverada amb l’experiment com
el més hippy dels docents en vaga. Això sí que és
aconseguir el consens educatiu. Llàstima que l’únic
que ha quedat defora hagi estat el Govern...