El grup de Mallorca de Som Energia ens hem constituït formalment com Som Energia Mallorca

Pedro Ferriol Monserrat
Membre de Som Energia Mallorca

El passat 22 de febrer els socis de Mallorca de la
cooperativa d’energia verda Som Energia ens reunirem
en assemblea i aprovàrem constituir-nos formalment
com a Grup Local de la cooperativa amb el nom de
Som Energia Mallorca.

Des del començament Som Energia s’ha organitzat en
grups locals de treball, sorgits quan un grup de socis
decideix ajuntar-se per donar a conèixer el projecte de
la cooperativa al seu territori. Fins l’any passat, els
grups locals no teníem entitat formal però el ràpid i fort
creixement de la base social i l’extensió territorial de la
cooperativa va fer necessari modificar els seus estatuts.
Així, a l’Assemblea General Extraordinària de
2013 s’aprovà la modificació dels estatuts de Som
Energia i el reglament intern d’organització que permeten
als grups locals i a les seccions territorials, que ho
vulguin, formalitzar-se com a tals.

El grup de Mallorca es va crear a l’octubre del 2011
quan en Gijsbert Huijink, actual gerent de la cooperativa
i impulsor de la idea, va presentar Som Energia a
una xerrada organitzada per Amics de la Terra a Palma.
Fou llavors quan un grup d’assistents, preocupats pel
medi ambient i el foment de les energies renovables,
decidí formar un grup local de Som Energia a Mallorca.
En aquell moment, el principal objectiu que es marcaren
fou arribar a una base social mínima, uns 300 o 350
socis, per poder comercialitzar electricitat procedent de
fonts renovables a l’illa.

Des de llavors ençà, hem fet xerrades a molts de
pobles i barris, organitzat jornades de formació, assistit
a fires o participat a conferències i debats, entre d’altres
activitats, fins arribar a ser gairebé 800 socis a totes les
Balears, dels que més de 700 ja consumim electricitat
verda.

Ara, amb la constitució formal de Som Energia Mallorca,
ens hem dotat de major autonomia a l’hora de prendre
decisions que afecten a la nostra zona d’actuació i
representativitat davant altres entitats públiques i privades.

Per això, a l’assemblea de dia 22 de febrer, a més de
constituir-nos formalment, aprovàrem un reglament de
funcionament i elegírem els membres del Consell encarregats
de dirigir Som Energia Mallorca d’acord amb les
directrius marcades per l’assemblea de socis de l’illa.

De cara al futur, a més de continuar fent difusió de la
cooperativa i engrescar a més persones a que s’hi
sumin, insistirem en la lluita contra l’actual model energètic
i treballarem per aconseguir posar en marxa un
projecte de producció amb fonts renovables a Mallorca.

En un escenari tan poc favorable com en el que ens
trobam, amb una forta dependència dels combustibles
fòssils, un mercat elèctric en mans de l’oligopoli i uns
dirigents polítics contraris a les renovables, la tasca no
serà senzilla però es fa més necessària que mai.