Nous reptes per a l’associacionisme

Josep Valero
Vocal de FAPA Mallorca

El dissabte 22 de març tingué lloc una nova assemblea
del Consell de la Societat Civil de Mallorca (CSCM).
Una jornada on coincidien moltes activitats a Ciutat. Era
una assemblea important, que es va programar amb
molta anterioritat, i que no convenia ajornar. Així algunes
entitats no pogueren venir per acudir a altres
accions, especialment anar a la Marxa per a la Dignitat
i altres enviaren algun representant, sabedores de la
importància dels temes a tractar.

El debat fou prou ric i les conclusions molt engrescadores.
Es començà amb la presentació de la ponència de
FAPA Mallorca titulada "Per un nou alè democràtic de
l’associacionisme". Un document que intentava ésser
una exposició de les debilitats i les fortaleses del moviment
associatiu, així com de les seves amenaces i les
seves oportunitats. S’aprofundia en la necessitat de no
contraposar els moviments assemblearis amb la democràcia
de les associacions sense ànim de lucre. Es feia
referència a l’impacte de les noves tecnologies i en que
poden afavorir per estimular nous mecanismes de
participació. Es valorava el treball en xarxa com una
necessitat ineludible de treball per a les associacions.
També es comentava la importància de crear relacions
estables entre les entitats d’un municipi o d’una barriada,
per aconseguir victòries i mobilitzacions cíviques
prou amples.

El GOB, L’Obra Cultural Balear, FAPA Mallorca i
COAPA Balears, L’Ateneu Pere Mascaró, STEI, Dones
educadores, Unió de Pagesos, Associació d’Escriptors
en llengua catalana, Fòrum Ciutadà que duia la representació
de l’assemblea de moviments socials de
Mallorca hi foren presents.

Excusaren la seva assistència CCOO i USO.
A part de la qualitat de les aportacions de totes les
persones assistents, fonamentades amb la pràctica i
experiència de les seves respectives organitzacions, el
resultat més interessant de la reunió fou les conclusions
que al final s’aprovaren. En resum es podrien
concretar en:

- Mantenir el funcionament de l’actual secretariat del
CSCM, per tal de que prepari de manera unitària amb
les comissions que ja s’han constituïdes de l’assemblea
de moviments socials, una trobada unitària en torn al
futur Fòrum Social de Mallorca.
- Crear una eina electrònica que estigui a l’abast de les
entitats, per poder informar de les diferents programacions
d’actes que preveu fer cada entitat, a la fi de
poder evitar en allò possible coincidències innecessàries
en la realització d’activitats. Cal coordinar bé la
informació disponible i que pugui ésser d’utilitat per
evitar duplicitats evitables.
- Incorporar al document presentat per FAPA, les aportacions
del debat, per tal de facilitar a les associacions
uns elements d’anàlisi que puguin ajudar al seu millor
funcionament intern.
- Tenir present la necessitat d’invertir en temps i persones
per tal de mantenir la bona coordinació en xarxa del
funcionament de les entitats.

Hi havia coincidència en la necessitat de trobar en
algun moment de l’any, el temps necessari per reflexionar
sobre el funcionament propi de cada associació i de
com es desenvolupa el seu projecte estratègic. El resultat
positiu de la pròpia reunió, així ho demostrava.