FIARE banca ètica se consolida

Miquel Rosselló
President del Ateneu Pere Mascaró,
entitat sòcia de FIARE

FIARE fa deu anys que treballa per construir una Banca
ètica, ciutadana i cooperativa. Una cooperativa de
crèdit en mans i al servei de la ciutadania, en la qual les
persones que dipositin els seus estalvis sabran sempre
a què es destinen. FIARE treballa a favor de la xarxa
social de proximitat i fonamentalment en els camps de
la cooperació al desenvolupament, la inserció social, la
sostenibilitat mediambiental o l’economia social i
solidària.

Paral·lelament a Itàlia naixia fa 15 anys la Banca Popolare
Etica, una cooperativa de crèdit amb la que FIARE
comparteix valors i objectius. Que ja supera els 40.000
socis dels quals bona part són entitats jurídiques, entre
elles, les administracions de 9 Regions, 40 Províncies
(equivalent italià de les Diputacions) i 300 Ajuntaments.
I amb un capital social que supera els quaranta milions
d’euros.

El camí d’aquestes dues iniciatives de Banca Ètica ha
anat confluint a mesura que passava el temps. Primer
es va prendre la decisió que FIARE treballés com a
agent bancari de la Banca Popolare Etica. Però a la
primera Assemblea Estatal que se va celebrar fa dos
anys a Rivas Vaciamadrid s’aprovà, per una amplíssima
majoria, obrir un procés de fusió de les dues
entitats. Posició que ratifica l’assemblea de la Banca
Popolare Etica.

Des d’aleshores s’ha treballat activament per dur a bon
port aquesta fusió que ha comportat una gran complexitat
tant per la consecució de les autoritzacions administratives,
l’adequació d’un únic sistema informàtic i la
fusió dels socis de les dues entitats.

Des del punt de vista orgànic aquest procés està molt
avançat, que ja compta amb un President, Ugo Biggeri,
un únic Consell d’Administració, del que forma part
Peru Sasia, el Comitè d’Ètica amb la representant de la
nostra àrea Cristina de la Cruz i amb cinc àrees territorials,
quatre d’Itàlia i FIARE que és la cinquena. Cal
tenir present que per una cooperativa de crèdit la organització
de baix a dalt és fonamental.

Aquesta cinquena àrea, és a dir FIARE banca ètica
també ha crescut en socis, en extensió territorial i en
capital social. Compta amb més de 4.000 socis. Té 20
circumscripcions que amb el seu GIT (grup
d’intervenció territorial) i el seu coordinador o coordinadora.
També a les Illes Balears que té com a coordinadora
a Nuria Brito. Aquesta estructura de base se coordina
en tres zones ( Nord, Mediterrani i Centre -sud).

El passat 29 de març FIARE va celebrar a les cotxeres
de Sants de Barcelona la seva tercera Assemblea
d’Àrea amb l’assistència de més tres-cents cinquanta
delegats d’arreu de l’estat espanyol, una important
delegació de les quatre àrees italianes i un grup de
companys i companyes de Portugal que tenen la voluntat
d’estendre la cooperativa de crèdit europea al seu
país. Fou un decidit impuls a la fusió de les dues
entitats.

El dia abans s’havia celebrat a Barcelona la reunió del
Consell d’Administració com una confirmació més que
el projecte cooperatiu comú té vocació europea.

La bona noticia d’aquesta assemblea és la confirmació
que el mes de setembre se podrà començar a operar a
tot l’estat espanyol com un banc reconegut per
l’autoritat bancària espanyola i que tindrà la seva oficina
central a Bilbao. Això vol dir que a partir de setembre se
podrà operar regularment amb tots els productes
bancaris propis d’un banc on line normal, sense les
complicacions que hem patit fins ara per la subordinació
a la normativa italiana.

Ara resta seguir treballant per reforçar la base social
tant a títol individual com d’organitzacions, incrementar
el capital social i donar un gran salt endavant en
l’augment de clients.

La Banca ha sigut tradicionalment i ho continua essent,
un motor per l’economia. Els que estem convençuts
que una altra economia és necessària i possible, ens
hem de convèncer que el motor d’aquest nova economia
del bé comú ha d’ésser la banca ètica.