Neix l’Associació Mercat Social Illes Balears

Miquel Rosselló
Secretari de la Junta Promotora de la nova
associació i President de l’Ateneu Pere
Mascaró

Com vàrem informar al número 26 de l’Altra Mirada fa
un any que un grup de persones vinculades d’una
forma o altra a l’economia social i solidària de Mallorca
i de Menorca treballem per impulsar la constitució a
les Illes d’un Mercat Social, que pretén crear un
mercat d’oferents i demandants de béns, productes i
serveis entre persones, empreses, entitats, institucions
i iniciatives que incorporin “valors afegits socials”
en les seves decisions de consum, producció, distribució
i finançament, és a dir valors democràtics, ecològics,
solidaris, pensant en el benestar col·lectiu.

El Mercat Social és un instrument, que també s’està
construint a altres indrets com Catalunya, País Basc i
altres territoris de l’Estat Espanyol, que vol impulsar
una nova economia que situï la primacia de les persones
i de la finalitat social i mediambientalment sostenible
per sobre el capital. És a dir una economia basada
en una gestió autònoma i transparent, democràtica,
participativa i ètica. Així com una economia local
vinculada al territori i a les persones que hi viuen. Un
component d’aquesta economia és la Banca Ètica.

Doncs bé, després d’un any de reunions, entrevistes i
debats s’ha creat l’Associació Mercat Social Illes
Balears. La Junta Promotora d’aquesta associació
està formada per la Federació de Cooperatives de les
Illes Balears, que agrupa a les cooperatives de treball
associat, a les cooperatives agroalimentàries i a les
cooperatives de consum, la xarxa de l’economia
solidaria, REAS, Càritas de Menorca, S’Altra Senalla,
Entre Pobles de Menorca, que agrupa a diverses
entitats d’economia social i solidaria, la Cooperativa
Coanegra i l’Ateneu Pere Mascaró.

El passat dia 2 d’abril se presentà en societat al Club
Diario de Mallorca amb la participació de Jordi Via, un
dels impulsors del Mercat Social a Barcelona i Director
Gerent de la Cooperativa Arç, d’assegurances i d’un
dels promotors de la nova associació, Alexandre
Duran.

Mercat Social Illes Balears ja té establert un full de ruta
per desenvolupar dins aquest any amb un objectiu molt
clar: donar suport al foment i creixement de l’economia
social, solidària i alternativa a les nostres Illes.

Per això continuarà les entrevistes amb totes les
xarxes, federacions i entitats de l’economia social i
solidaria de les Illes per cercar complicitats amb elles i
incorporar-les al projecte.

Així mateix implementarà un pla de comunicació per
donar visibilitat a aquestes formes d’economia alternativa
tant a la societat en general com entre les pròpies
iniciatives d’aquest sector econòmic.

Promourà espais de coneixement i debat entre les
iniciatives econòmiques d’aquest sector i en el cas de
Mallorca intentarà organitzar a final d’any una fira
d’aqueta economia bassada en les persones i pensada
pel bé comú.

I per últim crear una WEB a la qual puguin aparèixer
totes aquelles iniciatives econòmiques per donar a
conèixer els seus productes o serveis i promoure
l’intercanvií comercial entre aquestes iniciatives i entre
les mateixes i els consumidors interessats.

Cada cop som més el que estem convençuts que una
altra economia és necessària i possible i des de
l’Associació Mercat Social Illes Balears volem aportar el
nostre granet de sorra en aquesta apassionant tasca.