Primer de Maig més que mai

Pep Lluís Garcia
Secretari d’organització de CCOO
Illes Balears

El proper 1r de maig els treballadors i treballadores ens
manifestarem pels carrers de les principals ciutats del
món, recordant els fets que van ocórrer al 1886 a
Chicago i que varen suposar aconseguir les vuit hores
de treball, emperò sobretot representa la unitat de la
classe treballadora en defensa dels seus drets.

Avui més que mai necessitem l’esperit del 1r de maig
per afrontar l’avenç de la ideologia neoliberal que ens
deixa amb menys estat i més mercat, i que posa en
perill els drets i les llibertats aconseguides al llarg del
segle XX.

Emperò una cosa és el que voldríem i un altra la realitat
que ens envolta, i aquesta realitat diu que el 1r de maig
els treballadors i treballadores ho prenen com un dia
més de vacances i no un dia de reivindicació i de
demostració d’unitat de classe.

Evidentment no podem comparar els moments històrics
del segle XIX amb els inicis del segle XXI. Mentre al
segle XIX teníem una classe treballadora industrial que
era incipient i encara minoritària i que lluitava per millorar
les seves condicions de vida i de treball, a l’actualitat
el treball assalariat és majoritari, està sustentat en el
sector terciari i lluita per no perdre els drets i les condicions
de vida aconseguits, sobretot a la segona meitat
del segle XX.

Assistim a uns moments en què ha desaparegut la
consciència de classe i on els interessos individuals
estan per damunt dels col·lectius, a aquest panorama,
cal sumar els efectes que té la crisi sobre les persones,
que es tradueix en resignació i amb un sentiment de no
poder canviar els esdeveniments i que per tant complica
la tasca sindical tal i com la havíem coneguda.

Més que mai necessitem la unitat de classe, necessitem
mantenir referents i reivindicar la vigència del 1r de
maig, emperò el moviment sindical per aconseguir-ho
haurà de canviar les seves maneres de fer, ser més
proper i legitimar-se front els seus, que no són altres
que els treballadors i treballadores del món.