Contra la criminalització de la vaga

Francesc Mellado Serra

Secretari de Comunicació CCOO Illes Balears

El Jutjat d’Instrucció núm. 12 de Palma de Mallorca ha
obert judici oral davant el Jutjat Penal a la Secretària
General de CCOO Illes Balears, Katiana Vicens, en
base a uns fets esdevinguts durant el matí de la vaga
general del 29 de març de 2012 en els quals se li
atribueix el trencament d’un vidre d’un autobús durant
un piquet informatiu; uns fets pels quals la Fiscalia li
sol·licita quatre anys i mig de presó per un delicte
contra els drets dels treballadors.

Des de CCOO hem rebutjat aquesta decisió de la
fiscalia, en primer lloc per esser aquestes acusacions
falses ja que molts companys i companyes del sindicat
que van estar presents així poden corroborar-ho i en
segon terme, per considerar que la petició de quatre
anys i mig de presó és, de molt, totalment desproporcionada,
- i ja no diguem si la comparem amb altres
delictes que comporten un nivell de gravetat major-.

A CCOO Illes Balears ens sorprèn que una denúncia,
que en principi era de danys, s’hagi convertit posteriorment,
i per voluntat única de la fiscalia, en un delicte
contra els treballadors, doncs la Constitució Espanyola
i l’Ordenament Jurídic reconeixen tant el dret a la
vaga dels treballadors per a la defensa dels seus
interessos, com el poder donar-li publicitat de forma
pacífica. I és en aquest àmbit legislatiu on s’emmarca
l’actuació sindical en una jornada de vaga; ja que no
és solament un dret dels treballadors i de les treballadores, i per tant dels sindicats, informar -i esser informats-
de les causes i motivacions que porten a la
convocatòria legal de vaga, i fer una crida al fet que
aquesta sigui secundada, sinó també, i de manera
conseqüent, una obligació.

És per l’anterior, que la decisió d’imputar a la nostra
Secretària General, ens sembla un atropellament als
més elementals drets democràtics, i ens fa sospitar
que aquesta petició està emmarcada en una campanya
dirigida a desacreditar el sindicalisme de classe
donant una nova volta de rosca criminalitzant-ho.

I afirmem l’existència d’una voluntat de criminalització
del sindicalisme a la vista dels més de cent procediments
judicials oberts contra sindicalistes en comunitats
com Madrid, Andalusia, La Rioja, Galícia i Astúries
arran de fets ocorreguts en el transcurs de les últimes
vagues per causes similars, entre les quals ressalten
les condemnes fermes a les treballadores
d’instal·lacions esportives Ana i Tamara.

La dels treballadors del transport de mercaderies,
Serafín i Carlos i la petició de vuit anys de presó per a
cadascun dels vuit treballadors imputats de l’empresa
Airbús.

No podem obviar, ja que resulta evident, que aquesta
campanya amb intenció de criminalitzar el sindicalisme
en general, i als sindicalistes en particular, té com
a objectiu acovardir als treballadors i a les treballadores
i als seus representants legals, els sindicats a
l’hora que desprestigiar la vaga com a instrument legal
en la lluita dels treballadors i les treballadores en la
seva reivindicació dels drets laborals, socials i cívics.

Desprestigiar la vaga, sí, aquest és l’altre objectiu que
s’amaga darrere d’unes accions que no poden ser
casuals, i que ens fan sospitar seriosament dels qui
intenten un canvi legislatiu en aquest dret consagrat
en la Constitució per fer-ho tan restrictiu que, en la
pràctica i de fet, deixi de tenir valor en la lluita sindical.

Des del sindicalisme de classe no podem permetre
que, per interessos mesquins, se’ns lligui a una
manera d’actuar violenta ja que, en cap moment hem
justificat l’ús de la violència i la coacció per a la consecució
de les nostres finalitats, per molt legítims que
aquests hagin estat, més aviat al contrari, doncs
davant aquest tipus d’actuacions ens hem manifestat
sempre oposant-nos radicalment

En conseqüència amb l’esdevingut, des de Comissions
Obreres de les Illes Balears s’ha engegat una
campanya d’adhesió i suport a la nostra secretària
general. El primer acte es celebrà el passat 27 de
maig amb concentracions davant les Delegació del
Govern, a Palma, Eivissa i Maó.

En aquest acte es va llegir el Manifest Social pel Dret
de Vaga i en suport a Katiana Vicens. Aquest manifest
va ser subscrit per més d’una trentena
d’organitzacions tant sindicals, com a polítiques,
socials i culturals de les Illes Balears, i en ell es
demana que siguin sobreseguts els càrrecs que
s’imputen a Katiana Vicens, al mateix temps que es
denuncia amb insistència els intents de criminalitzar
les protestes, especialment la vaga, contra les polítiques
d’un Govern que pretenen arrabassar els drets
socials, laborals i cívics que tant ens ha costat aconseguir
als treballadors i treballadores del nostre país