El mercat social a les Illes comença a caminar

Miquel Rosselló
Secretari de l’Associació Mercat Social Illes Balears i President de l’Ateneu Pere Mascaró

El passat 2 d’abril se presentava a Palma, al Club Diario de Mallorca, la recent creada associació Mercat Social Illes Balears. Des d’aleshores s’està fent camí. Se prepara un pla de comunicació, se contacta amb futurs nous socis de les tres Illes, se prepara l’obertura de la WEB i l’organització d’una Fira de l’economia social i solidària a celebrar dins el 2015.

Però podem destacar dos esdeveniment interessants. Per una part la celebració d’unes jornades formatives a Menorca els dies 13 i 14 de juny, per crear espais de coneixement, debat i intercanvi entre els membres i potencials subjectes del mercat social.

El divendres dia 13 a la Biblioteca Pública de Maó na Mónica Vargas, de l’Observatori del Deute en la Globalització, va parlar sobre el Tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP). A grans trets, va exposar, se tracta de facilitar el comerç entre UE i EUA tenint unes normes úniques. I per treure el màxim de traves possibles al comerç entre ambdues potències, se rebaixen els criteris socials i ambientals. Suposa treure drets, protecció, precaució, capacitat de decisió, etc. Entre altres coses, aquest tractat suposarà la reducció de normatives sobre seguretat alimentària, una major des-regulació del sistema energètic per facilitar la posada en marxa de projectes de fractura hidràulica o una major liberalització dels mercats d’inversió. I així, amb l’agreujant que s’està negociant d’espatlles a la ciutadania. Podeu trobar més informació a: http://noalttip.blogspot.com.es/

El dissabte matí en Jordi Via, gerent de la cooperativa d’assegurances Ars, a Es Mercadal va dissertà sobre les estratègies per desenvolupar empreses de l’economia social i solidària en el marc de la crisi estructural i sistèmica en què estem immersos.

Les dues idees bàsiques per construir empresa i economia amb uns criteris diferents, segons Jordi Via, són fer visible una altra manera de fer economia, i possibilitar i potenciar la inter-cooperació.Comentà que cal trencar la idea massa estesa que l’economia solidària és una economia pal•liativa i de beneficència. Així mateix va posar damunt la taula la possibilitat d’utilitzar l’eina del balanç social que ja tenen funcionant a Catalunya.

Després d’un berenar amb productes de la Cooperativa San Crispin, es va fer un taller per mirar de triar quins criteris haurien de regir el mercat social de Menorca i del les Illes que volem construir.

També el mateix 13 de juny es va fer una presentació del projecte de Mercat Social a Eivissa.

A la seu de la cooperativa Integral d’Eivissa, a Sant Antoni, un representant de la Junta Promotora de l’Associació va exposar el projecte a membres de la pròpia Cooperativa Integral, d’Aspanadif, de Deixalles, d’Apaeef, de Fiare i de Som Energia. El debat fou molt interessant i quedaren en debatre aquest estiu la incorporació a l’associació i en conseqüència la creació d’un grup insular d’Eivissa.

Mercat Social Illes Balears pensa celebrar la seva assemblea constitutiva el proper més de setembre, on elegirà la seva Junta Directiva i aprovarà el full de ruta pels propers mesos.