Objecció fiscal

Carles Valentí

Quan la injustícia és llei
La desobediència és l’únic camí

Mai ens havien donat tantes raons per qüestionar la forma en què els Governs fan ús dels nostres doblers a través dels nostres impostos. Si originàriament l’Objecció Fiscal només contemplava deixar de pagar aquelles partides que anaven destinades a finançar la guerra ara en podem afegir algunes altres com el control social, la monarquia, l’església o el deute sobirà. Actualment l’Estat Espanyol dedica un 25 % dels Pressuposts Generals de l’Estat en pagar un deute que majoritàriament és il•legítim, provocat sobretot per l’especulació financera, el malbaratament dels doblers públics (aeroports sense avions i ascensors que no duen enlloc) i la corrupció.

No hem de permetre que els recursos destinats a Educació, Salut, Serveis Socials, Cooperació, polítiques d’habitatge o polítiques actives d’ocupació es vagin retallant mentre es malbaraten doblers públics en una institució monàrquica que ningú ha elegit ni en rescats a bancs que a més d’haver-se forrat durant molts anys es dediquen a deixar diàriament centenars de famílies al carrer.

L’Objecció Fiscal esdevé per tant, un instrument de desobediència gairebé obligat, el qual ens permet desviar part dels nostres impostos a projectes autogestionats que treballin per a la transformació social.

Fer Objecció Fiscal és molt senzill. Es tracta de decidir l’import que volem objectar i descomptar-nos-ho en una casella de la nostra declaració de la renda de forma que, en cas de que ens surti a pagar pagarem menys i en cas que ens surti a torna ens tornaran més doblers. Llavors aquest doblers que restam de la nostra declaració els donam a qualsevol dels projectes que podeu trobar a la nostra web www.objecciofiscalmallorca.net o al projecte, col•lectiu o associació que considereu més adient. A la web us explica en detall què és l’Objecció Fiscal, com fer-la i els projectes als quals poder destinar els doblers.

No vull acabar aquest article sense esmentar que la campanya de repressió i criminalització dels moviments socials i, en general de qualsevol iniciativa o col•lectiu que qüestioni l’status quo també ens ha arribat a nosaltres. Si a l’anuari de contrainfo del 2012 se’ns mostrava un mapa de la repressió a Mallorca ara ja ens hi poden afegir a nosaltres. Enguany una trentena de persones hem rebut una notificació de l’Agència Tributària on se’ns demana explicacions sobre la nostra Objecció Fiscal. Després de fer algunes assemblees, ara per ara dues persones han decidit recórrer amb tot el suport professional i econòmic de l’assemblea d’objectores fiscals.

Sabem que tenim raó, com també la tenien els que en el seu moment objectaren contra el servei militar, com també la tenen les encausades per haver ocupat la Conselleria d’Educació i que properament tendran el judici. Seguirem lluitant i si l’any passat objectàrem 62 persones desviant més de 20.000 € intentarem enguany ser més. T’hi vols apuntar? Si vols més informació pots consultar la web que abans hem esmentat.