Bauzá, esquitat de petroli

David Abril
Diputat del grup MÉS

Les prospeccions petrolíferes a les nostres costes han
estat i sembla que seran fins al darrer minut un dels
grans temes de la legislatura. Es tracta d’una qüestió
que ve d’enrere, de la Llei d’Hidrocarburs d’Aznar,
primer, i d’un regal nadalenc en forma de decrets dels
darrers temps de Zapatero, amb l’oposició frontal de
l’ecologisme social i polític. Prospeccions que són un
dels productes tòxics d’un bipartidisme que es retroalimenta,
entre altres, amb l’oligopoli energètic de grans
companyies, per cert altres temps públiques com
Repsol, Endesa o Iberdrola, que ara nodreixen els seus
consells d’administració amb ex-ministres d’uns i i dels
altres.

Però no és fins enguany, que es tornen a activar els
permisos concedits amb aquests decrets a finals de
2010, que esclaten totes les alarmes: l’amenaça dels
sondejos ja és aquí, i sembla real. Tres projectes de
tres multinacionals (Seabird, Cairn Energy i Spectrum)
envolten gairebé tota la mar balear, amb l’objectiu
d’explorar i extreure, si fos el cas, petroli o gas. Des del
primer moment, el govern de Bauzá ha volgut fer veure
que era un tema d’Estat, i que estava disposat a donar
la batalla contra el Ministre Soria, del seu propi partit i
ministre no sols d’Indústria, sinó també, no ho oblidem,
de Turisme. L’activisme de Bauzá i els seus, no obstant,
no ha passat de les declaracions i del respecte escrupolós
(massa i tot) al procediment, emetent els corresponents
informes tècnics negatius, pel que fa a
l’impacte ambiental que els sondejos, en qualsevol de
les seves fases, des del sondeig sísmic, fins a
l’extracció i explotació.

Canàries ens duu avantatge, tant en la lluita social
contra les prospeccions, com en l’estat d’aprovació del
projecte, de fet a inicis d’estiu el govern d’Espanya va
emetre la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) positiva,
que dóna llum verda a la primera fase dels sondejos
promoguts per Repsol. I és aquí quan es va posar
clarament en evidència una de les principals contradiccions
del discurs del PP al voltant de les prospeccions:
volen prospeccions a Canàries, però no a Balears.
Difícil d’explicar, quan fins i tot l’arxipèlag germà del
nostre gaudeix de nivells de protecció de reserves i
recursos marins superiors als balears. Com difícil
d’explicar seria que el Ministeri decideixi, la propera
tardor, dir que no als sondejos balears, quan ja han dit
que sí a les Canàries.

Necessitem un front comú de Canàries i Balears per fer
front a uns projectes emparats per un govern central
amb actituds neocolonials, però el PP de Bauzá “no ho
veu”, i troba que com amb tot darrerament, “anam per
bon camí”.

Però la història no acaba aquí, i és que al PP balear li
falta valentia, o li sobra covardia, si voleu, i aquest estiu
han fet el ridícul més espantós davant la denúncia del
grup MÉS de què el Govern de les Illes Balears
coneixia des de fa més d’un any l’existència de sondejos
sísmics sense autorització a la mar balear, promoguts
per les companyies prospectores, i concretament
per Seabird, el projecte més antic. A un informe del
departament de recursos marins, el tècnic respectiu
informa al Ministeri que tenen constància de sondejos
sísmics, registrats mitjançant hidròfons i a intervals de
10 segons, en dies concrets durant el mes d’abril de
2013.

A pesar de la gravetat dels fets i l’alarma pública, Company
es va limitar a “informar” el Ministeri, que
sol·licitava contra-arguments al raonament interessat
de les empreses que volen fer els sondejos... Però els
sondejos ja s’estaven fent! I Bauzá, segons va dir, era la
primera notícia que tenia... Per ser un “tema d’Estat”, i
m’atreviria a dir que el gran “tema d’Estat” de la legislatura,
el Govern de Bauzá ha mentit descaradament
(com ja va fer amb la seva farmàcia), o si m’apurau un
dels seus principals Consellers no li ha dit tota la veritat
sobre un tema clau, la qual cosa no sé si és encara
pitjor.

El Govern de Bauzá ho sabia, i el Ministeri també ho
sabia. I des de juliol de l’any passat, data en què es va
remetre aquesta informació, ningú no ha fet res. El
Govern de les Illes, que en els seus propis informes
reconeix l’impacte que poden tenir els sondejos sísmics
en els cetacis, en els recursos pesquers i en els fons
marins, no ha fet ni el més mínim seguiment malgrat la
certesa reconeguda de què els sondejos s’han produït.

I el govern central no és que no hagi fet res, és que és
pitjor: ha autoritzat els sondejos a les Canàries, i
segueix els tràmits sobre els projectes de prospeccions
a les Illes Balears amb absoluta “normalitat”. Si això no
és connivència amb qui vol foradar els nostres fons
marins sí o sí senzillament per lucrar-se, què és?

Ni una sola dimissió, ni una sola explicació, no semblen
ser la millor manera de reparar l’esquitada de petroli
que en ple mes d’agost, ens han fet Bauzá i els seus
sequaços, que igualment han callat davant les declaracions
del portaveu del PP al Congrés dels diputats, qui
per justificar el no a la sol·licitud de compareixença del
Ministre Soria per donar comptes d’aquests fets, va dir
que no trobava més arguments que la justificassin que
la connexió mental de l’oposició amb les balenes.

Una profunda manca de respecte cap al poble que s’ha
manifestat unànimement contra les prospeccions. Un
menyspreu que des del control parlamentari que exercim
des del grup MÉS, procurarem que no li surti gratis
al PP.