Privatització d’AENA i la indefensió dels ciutadans de balears

Antoni Verger

Portaveu MÉS per Palma

Els ciutadans d’aquestes Illes patim des de sempre
AENA i tot el que significa, un sistema aeroportuari
centralitzat, aberrant, una autèntica anomalia a Europa.

A tot el món occidental els sistemes aeroportuaris
s’articulen amb aeroports autònoms, lligats als seus
territoris, i que gestionen els seus trànsits, connexions i
taxes amb total independència i en funció dels seus
respectius interessos i els de l’economia de la regió.

A un país insular, com el nostre, que té com a peça
bàsica del dret a la mobilitat dels seus ciutadans els
aeroports, i que viu del turisme i dels visitants que
arriben cada any, estar en mans d’AENA ha significat, i
segueix significant, greus perjudicis econòmics i de
drets.

Fa anys que patim unes taxes aèries elevades, que
limiten i encareixen les connexions dels nostres aeroports,
fa anys que veim com els beneficis que genera
Son Sant Joan es dilapiden en somnis de grandesa
absurds com la T-4 de Madrid o en mantenir una xarxa
aberrant de 52 aeroports (Alemanya només en té 39,
per exemple). Fa anys que tot això passa i des de les
Balears mai hem pogut decidir absolutament res del
relacionat amb la infraestructura més important de cada
una de les tres illes.

L’Estat central s’ha negat a atorgar als aeroports un
sistema de gestió més modern i d’acord amb la resta
d’Europa. AENA és "la joia de la Corona" del poderós
Ministerio de Fomento i s’ha resistit sempre a atorgar la
"cogestió aeroportuaria" a les comunitats autònomes
com les Illes Balears, malgrat estigui inclosa dins el
propi Estatut d’Autonomia.

Davant això em direu: és possible que aquest escenari
pugui empitjorar? Lamentablement la resposta és que
sí. Només hi ha una cosa pitjor que l’AENA centralitzada
que patim, una AENA centralitzada i privatitzada.

Doncs la privatització d’un 49% d’AENA és precisament
el que va acordar el consell de Ministres presidit pel Sr.
Rajoy el passat dia 13 de juny. El govern de l’Estat vol
obtenir recursos per "eixugar déficit" a costa de vendre
pràcticament la meitat d’AENA a inversors que abonin
5.000 milions d’€ a l’Estat espanyol.

La proposta ja està en marxa i es preveu que aquest
mateix novembre AENA faci la seva "triomfal" sortida a
Borsa. Les conseqüències pels ciutadans que vivim i
treballam a Balears poden ser funestes. Significarà
caure en mans de grans corporacions o fons d’inversió
únicament interessats en extreure el màxim benefici a la
seva inversió, independentment del mal que això pugui
causar a una societat sencera com la balear. Els ciutadans
de Balears som "clients" captius dels nostres aeroports.
Malgrat pugin els preus, una majoria els seguirem
emprant, i pagant el que costin els bitllets!, perquè ho
necessitam, perquè no tenim alternatives. En aquest
tema la demanda és "inelàstica", com se sol dir en teoria
econòmica.

Amb una AENA centralitzada, on a sobre s’imposi com a
únic criteri de gestió la maximització dels beneficis, les
taxes aèries als aeroports de Balears pujaran si això
incrementa el repartiment de dividends entre els accionistes.

Així de senzill. Les conseqüències per les condicions
laborals dels treballadors d’AENA també poden ser molt
negatives.

La qüestió és molt greu. El govern de l’Estat està arriscant
la nostra economia i els nostres drets i pràcticament
ningú és conscient. Ho diré d’una altra manera, el
PP i Rajoy estan posant en mans de fons d’inversió, i en
mans de centres de decisió completament opacs, les
infraestructures més importants per als ciutadans de les
Balears i la seva economia.

Com de costum, el Govern Bauzá es mostra submís i
plegat als designis dels seus caps de Madrid. Malgrat
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atorgui al
Govern de les Illes Balears la cogestió dels aeroports, el
Govern Bauzá ha assumit impassable la privatització
d’AENA, sense ni tan sols formular la més mínima
protesta. La demostració més clara de que tenim un
govern que no ens representa ni ens defensa.

Des de MÉS s’ha d’assumir com a línia estratègica
l’oposició frontal a la privatització i impulsar l’articulació
d’un front social i polític contra aquest atemptat i exigint
la cogestió. Ens hi jugam molt. La ciutadania ha de ser
conscient dels riscos que representa la privatització i el
Govern de Madrid ha d’assumir que no tolerarem més
imposicions i que exigim una rectificació de la decisió
del Consell de Ministres.

Les Balears volem que els aeroports se gestionin
d’acord amb l’interès general, des d’aquí, per ventura
amb participació privada de sectors econòmics balears,
però mantenint el poder de decisió i la majoria en mans
públiques. D’aquesta manera es garantiria el dret a la
mobilitat dels mallorquins, i sobretot dels menorquins i
dels pitiüsos, i s’aprofitarien els beneficis que genera
actualment l’explotació dels aeroports de Son Sant Joan
i Es Codolar per incentivar la creació de noves rutes,
amb la península, amb Europa i amb la resta del món.

Els nostres aeroports tenen un potencial de desenvolupament
enorme, en favor de la generació d’activitat
econòmica i la creació de llocs de feina a les Illes. Però
les decisions presses pels successius governs de
l’Estat, en mans del PP i del PSOE, ho han impedit. I la
privatització és la darrera de les decisions en contra dels
nostres interessos com a ciutadans. No ho podem
permetre.

Com de costum, el Govern Bauzá es mostra submís i
plegat als designis dels seus caps de Madrid. Malgrat
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atorgui al
Govern de les Illes Balears la cogestió dels aeroports, el
Govern Bauzá ha assumit impassable la privatització
d’AENA, sense ni tan sols formular la més mínima
protesta. La demostració més clara de que tenim un
govern que no ens representa ni ens defensa.