Federació d’Associacions Veïns de Palma

Joan Forteza. President FAAVV.

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Entitat sense ànim de lucre, declarada d’Utilitat Pública Municipal, des de fa més de 30 anys sempre ha estat compromesa amb un model de Ciutat Fruit de la reflexió, el compromís i la participació, on els ciutadans son el eix fonamental, envoltant del qual tenen que pivotar totes les actuacions i polítiques municipals i no al revés, apostant per una Palma amable, socialment equilibrada i sostenible, on l’estructura urbana es devingui imprescindible, tant a l’hora de preservar la pròpia idiosincràsia de la Ciutat, com de refermar les nostres pròpies peculiaritats, no sols urbanes sinó també històriques, socials i culturals.

La nostra societat està patint i molt les conseqüències d’una corrupció política sense límits ni fronteres, i és víctima d’una cruel crisi econòmica que els ciutadans no hem provocat, malgrat això les decisions dels polítics víctimes de la seva poca traça, o esclaus dels lobbys de pressió, sovint no ens tenen en compte, avui els rics son més rics, i els pobres més pobres, i n’hi ha molts més.

Dins aquest conteste, la Federació de Veïns de Palma en la mesura de les seves possibilitats tant materials com humanes, manté una actitud participativa i compromesa en tots els problemes que afecten a la nostra Ciutat o als nostres ciutadans; entre d’altres : Ens hem manifestat públicament a favor d’una escola pública i de qualitat, que preservi la cultura que ens és pròpia, però nosaltres hem donat una passa més, volem que els doblers públics siguin sols per l’escola pública. Hem caminat al costat dels músics de la Simfònica recolzant les seves justes revindicacions, organitzant en l’Auditorium, el gran concert del passat 27-10-2013. Hem participat activament en totes les reunions de feina del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Ajuntament de Palma, i així fins un llarg etc.

En l’actualitat participem en veu i vot en totes les reunions del Consell de Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, en aquest sentit darrerament, ens hem oposat a l’aprovació del PEP del barri del Jonquet. Treballant conjuntament amb l’AAVV. De Son Rapinya, hem aconseguit que Redexis Gas, modifiqués el traçat inicial del gasoducte en el seu pas pel Parc Públic de la barriada, salvant d’aquesta manera un bon grapat d’arbres.

Uns del problemes que més ens preocupen en aquest moment és el Port del Molinar, ja son de cap a Madrid dos macroprojectes, que han causat una vertadera alarma social, tant en el barri com a tota Palma, malgrat això ens sorprèn la falta d’un pronunciament clar per par de l’Ajuntament, però molt més el immobilisme polític del partits de l’oposició, o la falta de raonaments de certes entitats. Dins tot aquest conteste la Federació que també vol un port petit, ha sumit un important compromís i ha ofert a tota Palma per el seu consens, un projecte de Port : petit, segur, legal, integrat i sostenible; veurem si qualcú també es compromet i ens agafa el guant.

Però la vertadera raor de ser de la Federació, son les Associacions de Veïnats, cap a elles van destinats tots els nostros esforços, posant al seu abast tota la nostra organització material i humana, per tal d’activar la participació ciutadana, desenvolupant treballs conjunts i en xarxa, que puguin donar solució als problemes de les barriades i de tota la Ciutat.