Perquè és necessària una comissió d’investigació de Son Espases

Fina Santiago , diputada MÉS al Parlament de les Illes Balears

Ja sabem tots i totes que Son Espases va ser construïda per Dragados i FCC, però des de l’inici del projecte de construcció i explotació de l’hospital havia sospites de poca transparència. Ara s’han confirmat.

Finals del mes d’agost de 2014, en els mitjans de comunicació es publica la notícia que la ex Consellera de Salut, Aina Castillo, ha declarat davant la fiscalia anticorrupció que l’expedient d’adjudicació de l’obra de construcció i explotació de Son Espases estava manipulat, havia rebut ordres d’en Jaume Matas president del Govern i president del PP d’adjudicar-ho a una empresa en concret, l’empresa OHL

Aquestes declaracions no han estat mai desmentides ni per la Sra. Castillo ni pel Partit Popular on la Sra. Castillo encara és militant.

Posteriorment es publica que l’ex-regidor de l’Ajuntament de Palma, Sr Rodrigo de Santos, també va declarar davant fiscalia anti-corrupció que la selecció dels terrenys havien estat una decisió política. Ara sabem que aquesta decisió del terreny per construir l’hospital i l’adjudicació del contracte d’obres i explotació de Son Espases, estan sotmesos a una investigació de la fiscalia anti-corrupció

Des de MÉS vàrem considerar que el Parlament no pot mantenir una actitud passiva, no pot esperar a què resolgui la fiscalia, ha d’obtenir per si mateix tots els elements de judici necessaris per poder analitzar el que ha succeït amb aquest procediment administratiu, no per jutjar (això correspon al poder judicial) sinó per modificar tots els aspectes legislatius i reglaments que siguin necessaris per millorar el processos de control i transparència i per obtenir conclusions polítiques. Vàrem presentar una proposta de creació d’una comissió d’investigació de la selecció dels terrenys i l’adjudicació

Les comissions d’investigacions són comissions no permanents. Que permeten citar a declarar a les persones que es consideren oportunes per aclarir un tema. Aquestes comissions estan protegides per articles del codi penal que estableix l’obligatorietat d’assistir i la necessitat de dir la veritat sota pena de presó o d’inhabilitació si és menteix o no es compareix . Des de MÉS pensàven que Son Espases bé valia una comissió d’investigació.

Hi ha moltes preguntes a fer i moltes persones que han de comparèixer. De totes les preguntes i aclariments a fer, aquí n’ hi ha una mostra:

Respecte a la selecció dels terrenys

Al Sr Matas, demanar-li si es va fer el sopar de dia 10 d’abril del 2002 a Madrid on presumptament va anunciar a determinats constructors que es faria l’hospital de Son Espases. Al mateix s’ha de demanar als constructors que presumptament varen estar en aquell sopar: A quin preu varen comprar el terrenys rústics que envolten Son Espases?, seria interessant conèixer-ho perquè els terrenys de Son Espases varen ser comprats per 27 euros metro quadrat, quan era sòl rústic.

Perquè no hi ha a l’expedient de l’Ajuntament de Palma cap sol·licitud del Govern demanant que es seleccionin terrenys?. La Sra. Cirer, ex-batlessa de Palma, haurà d’aclarir de qui va rebre l’ordre, i quan?, perquè va seleccionar quatre terrenys i no d’altres?

Perquè no es varen fer declaracions d’impacte ambiental als quatre terrenys seleccionats?, en canvi a l’informe tècnic ( informe d’una pàgina) que justifica la selecció del terreny de Son Espases diu que és el que té manco impacte ambiental, en que és basa?

Perquè és descarta el quarter de San Asensio-Son Suredeta, un dels llocs possibles per construir l’hospital, amb l’argument que el Ministeri de Defensa no el vol vendre, i en canvi no hi ha a l’expedient cap sol·licitud per part de l’Ajuntament de compra dirigida al Ministeri de Defensa. ni tampoc hi ha cap escrit del Ministeri denegant l’oferta de compra

Com és possible que un tècnic amb unes fórmules no senzilles, desprès de l’aplicació lleis i reglaments arribi a un justi preu de 7.212,146 € i el mateix dia, les propietàries dels terrenys de Son Espases registressin un escrit ofererint els terrenys d’aquesta possessió de Son Espases per un preu de 7.224,146 euros, és a dir, sols una diferència de 12 euros. Va negociar qualcú amb elles? Qui? Des de quan?.

Respecte a la reconversió de sol rústic a sol urbà.

És cert que els tècnics d’urbanisme del Consell no varen voler signar l’informe? Perquè? Perquè el va elaborar el director general d’ordenació urbanística, Sr Jaume Massot, actualment a la presó per temes relacionats en corrupció urbanística. Va rebre pressions la Sra. Cabrer, ex Consellera d’obres públiques amb el Sr. Matas. perquè del seu departament es fes un informe positiu del canvi d’us del solar de Son Espases.

Respecte a l’adjudicació.

La Sra Castillo ha d’anar al Parlament a explicar com i on li va dir el Sr Matas que beneficiés a una empresa, perquè el va obeir?, perquè s’ha guardat aquesta informació fins ara, qui ho sabia en el PP, la Sra Rosa Estaràs?
Al Sr Matas perquè havia de beneficiar una empresa determinada?, va obtenir res a canvi ell o el seu partit?
A l’empresari suposadament beneficiat, què va oferir per obtenir l’obra?.
A diversos ex-directors generals i tècnics, és cert que a l’acta de la mesa de contractació va baixar, parcialment redactada, dels despatxos de l’Ibsalut proposant l’adjudicació per Dragados?

Com es pot observar hi ha moltes preguntes a fer i aclarir a molts polítics, ex politics i tècnics ...

Finalment el dia 23 de setembre el grup MÉS defensà en el Ple del Parlament la proposta de la creació d’una comissió d’investigació de Son Espases

  • El PSOE va dir que votaria que sí.
  • El PP va dir votaria que sí però va posar una condició. Va presentar un esmena in voce, en la qual demanava que també s’investigués la fase de la construcció.
  • Sobre la construcció no hi ha cap indici ni indicador de presumpta corrupció. És cert que hi ha una modificació a l’alça del pressupost inicial sembla que justificada pels nous serveis que es varen incorporar. Però el PP el que vol és confondre als ciutadans i dir que s’està investigant Son Espases, quan el que s’ha d’investigar és la corrupció lligada a Son Espases.
  • Tot i així MÉS acceptà l’esmena del PP amb dues condicions: que sigui pública, és a dir que la puguin escoltar els ciutadans i que hi pugui estar presents els mitjans de comunicació i que sigui cronològica, primer que s’investigui la selecció dels terrenys, desprès l’adjudicació de l’empresa i desprès la construcció. El PP diu que sí.
  • El PSOE no accepta l’esmena del PP.

Segons el reglament del Parlament, si un grup parlamentari no accepta l’esmena d’un altre grup, la proposta que s’ha de votar és la que es va registrar. En aquest cas la selecció del terreny i l’adjudicació a l’empresa, no la construcció, allò que volia incorporar el PP.
El resultat és que el 23 de setembre no es va constituir la comissió d’investigació. El PP va votar en contra. El PSOE sabia que si no s’acceptava l’esmena del PP passaria això

La probable corrupció a Son Espases, és un exemple més de l’ús pervers del poder. Els controls democràtics, com la comissió d’investigació, són tan importants com el controls judicials. La corrupció té moltes cares i protagonistes, hem de aconseguir que siguin coneguts. Per aturar la corrupció a les Illes Balears s’han d’implicar totes les entitats, no sols els fiscals anti-corrupció.