Primeres jornades sobre història del moviment obrer a Mallorca

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

A les darreries de l’any passat, en Pep Vilchez va proposar a l’Ateneu Pere Mascaró que es preparés qualque activitat per commemorar el 90è aniversari de la inauguració de la Casa del Poble de Palma que seria el gener del 2014. Creàrem un petit grup dins l’Ateneu, al qual s’incorporà l’historiador David Ginard per anar donant forma a la idea.

Decidírem convocar a altres entitats a participar en l’organització dels actes commemoratius i finalment es constituí una comissió organitzadora formada, amés de l’Ateneu Pere Mascaró per CCOO, UGT, Fundació Emili Darder, Fundació d’Investigacions Marxistes i l’Associació de Memòria de Mallorca.

S’arribà a la conclusió que la millor manera de reconèixer la importància i el valor de la Casa del Poble era revaloritzar i fer visible el paper del moviment obrer a la Mallorca de les primeres dècades del segle passat i combatre la idea , lamentablement molt estesa, que aquest pràcticament no va existir.

D’aquí sortí la proposta d’organitzar unes primeres jornades del moviment obrer a Mallorca i ens posarem mans a l’obra. Participaran, amb les seves ponències, 12 coneguts i reconeguts historiadors de casa nostra que podeu veure en el programa que publiquem a continuació.

La conferència inaugural correrà a càrrec de l’historiador català Pere Gabriel en reconeixement d’ésser el primer historiador que abordà el moviment obrer mallorquí.

En Josep Quetglas de la Fundació d’Investigacions Marxistes i en Manel Suárez de Memòria de Mallorca, amb l’ajuda de Pep Vilchez i en Joan Huguet prepararan sis panells amb fotografies i textos al·lusius al tema, que s’exposaran en el local de l’UGT, que juntament amb el de CCOO albergaran les jornades.

N’Antoni Marimon de la Fundació Emili Darder ha gestionat el suport del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears.

Els dies 21 i 22 de novembre se celebraran aquestes primeres jornades sobre història del Moviment Obrer a Mallorca en els locals d’UGT i CCOO respectivament a les quals esteu tots convidats.

Als organitzadors ens animen tres pretensions: Retre homenatge a la tasca que desenvolupà la Casa del Poble, donar visibilitat al moviment obrer de principis del segle passat a la nostra terra i animar a historiadors joves a treballar aquesta matèria.