20 anys de Ben Amics

Jandrx Gómez
President Ben Amics

Fa un parell de setmanes Ben Amics, l’associació de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals celebrava als seus 20 anys al Teatre Xesc Forteza amb una gala de la qual se’n va parlar molt.

Entre els/les convidats/des es va comptar amb Vivian Caoba, tot un referent del col•lectiu, David Gilabert i Silvia Petit per presentar l’acte. Com artistes en aquesta ocasió van pujar a l’escenari Dani Garcia, les Phussyon i el MGMC (Mallorca Gay Men ’s Chorus).

Entre artistes i convidats/des l’associació va comptar també amb una exposició al rebedor del teatre formada per diversos documents de l’arxiu històric, revistes, fotografies i fins i tot els primers exemplars de mapa gai que en aquell moment va realitzar l’entitat.

No hi ha dubte que l’existència d’aquesta petita associació segueix sent vital per al col•lectiu LGTBI ja que en moltes ocasions cobreix necessitats bàsiques com atenció psicològica, suport i assessorament a joves LGTBI i fins i tot acompanyament a persones trans durant el procés d’hormonació i / o operació.

Ben Amics es constitueix el 1994 amb un objectiu clar, eradicar qualsevol tipus de discriminació per motiu d’orientació afectiva-sexual i identitat de gènere, aconseguir una igualtat plena i una justícia social. No obstant això a dia d’avui, el més bàsic i alhora més complex dels nostres objectius segueix sense complir-se. Cada vegada arriben a l’associació més persones joves amb problemes en l’àmbit familiar o educatiu (fins i tot per casos d’assetjaments escolar o joves expulsats de casa en sortir de l’armari), casos de discriminació laboral, casos d’homes i dones trans que no saben com accedir al procés transsexualitzador o parelles de dones que busquen informació respecte a reproducció assistida.

La diversitat del col•lectiu LGTBI fa que les demandes siguin complexes i requereixen d’uns recursos humans i econòmics dels que a dia d’avui l’associació es veu escassa ja que amb prou feines rebem cap subvenció, tot i estar realitzant en moltes ocasions el treball que haurien exercir les administracions públiques.

Arribats a aquest punt els principals objectius de l’associació a curt i mitjà termini s’estructuren en tres eixos:

• Educació en la diversitat d’orientacions i identitats de gènere, en la diversitat d’expressions de gènere, en la diversitat familiar, ja que considerem aquesta com un dels pilars bàsics per millorar la societat, eliminant prejudicis des de l’arrel.

• L’àmbit jurídic que ofereixi una cobertura legal al col•lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals ja sigui en defensa dels drets LGTBI o en contra de l’Homofòbia, Bifòbia i Transfòbia. Lleis que afavoreixin la igualtat de tracte o fins i tot una llei integral per a persones trans com va aprovar fa poc Canàries.

• Combatre la desinformació de la població en general per eradicar prejudicis i estigmes que segueixen pesant sobre el nostre col•lectiu i reduir així el nombre de delictes d’odi que es cometen a Balears, ja que últimament estem patint un alarmant increment de violència cap al nostre col•lectiu.

El camí és dur però esperem complir aquests objectius i no tenir la necessitat de complir 20 anys més.