Les Escoles de les Illes Balears en temps de la II República

Pere J. Carrió Villalonga
Manel V. Domènech Bestard
Antoni Ramis Caldentey

El nostre treball, a més d’una introducció històrica i una educativa, inclou una relació de les escoles (128). Aquesta classificació s’ha fet per illes i municipis i inclou una documentació escrita i gràfica de cada un dels centres escolars construïts o existents en temps de la II República amb fotografies antigues i actuals i també incorpora, entre altres aspectes, la descripció detallada de cada edifici escolar i de l’ús que té a l’actualitat.

El llibre és continuació de "Les escoles de Palma en temps de la II República" que oferírem mitjançant un projecte Verkami anterior de gran èxit. La nostra idea quan férem l’anterior projecte era continuar la tasca fins a publicar aquest llibre que ara us oferim.

Alhora que elaboràvem el treball, ens adonàrem de la important tasca feta en matèria educativa durant el poc temps que va durar la II República i de manera molt especial la referida a l’ampliació de l’oferta educativa concretada en nous edificis escolars.

Durant set anys hem recorregut i fotografiat el centres escolars de les Illes Balears i el resultat s’ha convertit en l’obra que presentam.

Una vegada recollida i analitzada la informació relativa al tema lamentam la desaparició d’alguns dels edificis escolars més significatius i emblemàtics i que amb la nostra tasca volem contribuir en la defensa de la conservació dels que encara es mantenen en peus.

Ara volem publicar-la però per això necessitem la col·laboració d’amigues i amics de les escoles.

Per això podeu entrar al web del Projecte de Verkami:
http://www.verkami.com/projects/10190

També volem donar ocasió a participar-hi aportant suggeriments, noves informacions, documents o fotografies. e-mail del projecte: escolaweb10@gmail.com