Teresa Forcades. És a les nostres mans

Maties Garcias
Professor

Teresa Forcades, doctora en Medicina, activista social i monja benedictina de Montserrat, amb la col·laboració de Jordi Barra se sotmet a una llarga entrevista que conforma les 160 pàgines d’aquest llibre, amb bibliografia final inclosa. Al llarg de la conversa, Forcades dóna a conèixer el seu pensament sobre diversos aspectes de transcendència social, però també la seva visió del món més personal inspirada en el cristianisme que professa. Els quatre capítols que estructuren el llibre són: Crítica ètica al capitalisme. Propostes per a una democràcia social. Participació política, nacionalisme i diversitat. Els reptes del cristianisme.

En el primer capítol fa una crítica radical al capitalisme, amb la seva motivació del màxim benefici, i a l’explotació que genera tant de recursos com de mà d’obra, tot i que es decanta per respectar la iniciativa individual i la capacitat d’emprendre activitats econòmiques basades en projectes socials. S’estén, també, en una descripció contundent de com els interessos econòmics capitalistes s’han fet presents en el món sanitari i han convertit la salut en un negoci. Enfront d’això conclou: “No oblidem que la sanitat és un dret i que cal defensar-la entre tots”.

En el bloc centrat a la democràcia social, tot partint de la idea de persona com a dipositària de valors com la llibertat, la identitat i la dignitat, fa propostes d’organització social, de defensa del feminisme, de promoció del compromís i advocat pel pas a l’acció amb vocació transformadora, sempre inspirada tant en els referents propis de la tradició bíblica i cristiana com en les aportacions intel·lectuals contemporànies i les experiències de lluita com les de la PAH o les iniciatives sud-americanes que ha conegut.

Pel que fa a la qüestió nacional, defensa “nacions, nacionalitats i pobles com més autogestionats i independents millor perquè siguin responsables dels seus assumptes”. D’aquí que declari, “jo no m’imagino una Catalunya independent com una Catalunya insolidària. Tampoc no me la imagino uniforme. La diversitat interna és el seu primer repte. El nacionalisme ha de ser dinàmic en el temps per a modelar el seu futur.”

Finalment, Forcades parla de la seva experiència com a dona de fe en el si d’una Església que voldria transformadora, compromesa socialment, més feminitzada i oberta a reconèixer el matrimoni homosexual.

Teresa Forcades. És a les nostres mans. Barcelona: 2014. Edicions Dau.