Vint anys de S’altra Senalla: una retrospectiva

Jean François Cuennet

Al principi dels anys 1990, Mallorca semblava un viver d’iniciatives novedoses en els camps de la solidaritat internacional i de la economia solidària. En aquest context va sorgir de manera gaire bé natural un moviment que unia aquests dos aspectes, ja que projectava els seus arrels en aquests dos camps: el Comerç Just. De fet, si bé el seu origen està molt vinculat a la cooperació al desenvolupament i a la lluita contra la pobresa en els països productors de matèries primeres, el Comerç Just – o, al menys, moltes de les iniciatives sorgides en aquest camp – s’ha sentit sempre integrat en les xarxes d’economia solidària i hi ha participat en la mesura de les seves possibilitats. S’altra Senalla no n’és una excepció.

La creació de S’altra Senalla l’any 1994 va suposar l’arribada del Comerç Just a les Illes, on va trobar una terra fèrtil, ja que en pocs anys es va estendre a les tres illes principals, de la ma d’entitats amigues, i va arribar a una desena de botigues especialitzades, a més a més de nombroses punts de venda. La difusió es va recolzar en els dos puntals de la feina diària de S’altra Senalla: la venda de productes i la sensibilització ciutadana, en la qual s’inclou la denúncia i la incidència política.

En la part comercial, la venda a les botigues es va veure afavorida per la diversificació creixent de la gama del Comerç Just, la qual cosa va permetre que els clients trobessin més productes al seu gust i també que cada vegada més gent trobés a les botigues articles que li poguessin interessar. Aquests dos aspectes varen tenir per conseqüència un augment ràpid de les vendes. Per desgràcia, el tema de la distribució a altres punts de venda no va tenir aquesta mateixa dinàmica, per raons de logística i de costos, allò que va frenar el creixement d’aquest canal de comercialització.

En allò que a sensibilització es refereix, S’altra Senalla va apostar tan per la sensibilització de l’opinió pública, com per les activitats educatives. En el primer cas, el punt fort ha estat des del 1995 l’organització de la Diada de Comerç Just, primer d’abast europeu, després internacional i finalment mundial, que tracta un tema concret i en fa difusió mitjançant activitats al carrer i material de difusió. En l’apartat de les activitats als centres educatius, S’altra Senalla no s’ha aturat de proposar-los la seva col·laboració per treballar a classe conceptes com el desenvolupament i el consum responsable, arribant cada curs a milers d’alumnes.

Tots aquests aspectes que convergeixen en la pràctica de S’altra Senalla fan que se la pot entendre de moltes maneres, segons les preferències o prioritats de cadascú: és una organització de cooperació, que ajuda a millorar les condicions de vida al Sud, és una organització política, en el sentit que vol canviar estructures injustes, i és un moviment de consumidors i consumidores conscienciats que no volen ser còmplices d’una realitat que troben inacceptable.

En l’actualitat, el món del Comerç Just s’ha diversificat i són moltes les entitats que treballen aquest tema a les Illes, tant les que s’hi dediquen en exclusiva,com les que l’han incorporat als seus camps d’acció anteriors. Aquesta diversificació permet arribar a molta més gent que al principi. Malgrat tot, encara queda molt camí per recorre i és aquí que fa falta la col·laboració d’amplis sectors de la població, que ja estan conscienciats, però que no sempre plasmen aquesta consciència en actes concrets.