Junts per Lô, un projecte polític radicalment democràtic

Maria Camps

Gestació i funcionament

Ara ja fa un any, un grup de ciutadans, preocupats pel tarannà que la política del nostre poble havia agafat, ens proposàrem aconseguir la unitat de ciutadans independents i de totes les forces progressistes d’Alaior sota la fórmula d’una agrupació d’electors. El camí no va ser fàcil; era necessari elaborar un discurs comú que posés l’atenció en allò que ens uneix i ens és prioritari i deixar de banda les subtileses que ens fan divergir (un tarannà endèmic i inevitable del pensament d’esquerres, per definició crític i qüestionador). Finalment, ens podem congratular d’haver fet realitat una proposta ciutadana (única a Menorca) que integra també tots els partits d’esquerres presents al municipi (Més, PSOE, EU), els quals han renunciat a les seves sigles per passar a formar part de l’agrupació d’electors que anomenem Junts per Lô.

És necessari clarificar que en cap moment es denosta la trajectòria ni l’experiència dels partits polítics, ans al contrari, considerem que la seva feina, estructura i organització és del tot necessària per poder treballar cohesionadament i amb perspectiva històrica. Bé és cert que la ciutadania anhela un canvi de rumb que superi les estructures dels partits tradicionals i faci possible que la gent exerceixi un paper més actiu i protagonista dins la política municipal. Per tot això, Junts per Lô ha establert un sistema de llistes obertes i d’elecció directa dels candidats, tant dels que han d’encapçalar la candidatura com dels que han d’ocupar els altres llocs de la llista. El reglament estableix dos terminis de votació: un primer per triar el cap de llista (el mes de gener) i un segon per escollir la resta de candidats (el mes de febrer).

Per participar de les primàries, així com de l’assemblea i els grups de feina que s’han creat, només és necessari haver signat un document d’adhesió als principis ideològics de la formació; el cens s’elabora a partir de totes les persones adherides, nascudes o residents a Alaior, i majors de 16 anys. L’assemblea ha aprovat, també, una sèrie de criteris que haurà de complir la candidatura resultant, si el nombre i varietat dels candidats ho permeten: la presència d’una persona de cada partit polític dins els sis primers llocs de la llista (sempre i quan presentin la seva candidatura), respectar la llei de paritat, cercar l’equilibri de la llista envers la varietat de professions, edats, etc... Sigui com sigui, un cop aplicats els criteris de correcció als resultats de la votació, haurà de ser l’assemblea qui ratifiqui la llista resultant.

Participació: emblema de Junts

El protagonisme de la ciutadania no s’acaba, però, en el procés de primàries; més aviat és només el principi d’una manera de fer política que cerca atorgar el poder de decisió, seguiment i control a les persones i a la societat. Pensem que la regeneració democràtica s’ha de gestar retornant al ciutadà la seva capacitat de decisió i per això s’han d’establir mecanismes que ho permetin. El nostre projecte estableix la permanència de l’assemblea ciutadana com a òrgan de decisió i de control; preveu la creació d’una comissió de garanties que faci més àgil aquesta tasca d’acompanyament setmanal d’allò que s’esdevé a l’Ajuntament; empeny el funcionament de grups de feina (que ja han entrat en funcionament) que donin contingut al projecte de forma permanent i en evolució; empodera la veu del teixit associatiu i els col.lectius organitzats com a font imprescindible en la construcció de la ciutat i el model de societat que volem. Així, la potenciació de diferents Consells Municipals ha de ser consubstancial al desenvolupament de la política activa del municipi. La filosofia és partir del ciutadà per arribar al ciutadà i fer d’això l’eix central del nostre projecte.

Línies programàtiques

Junts per Lô no és un partit polític ni té vocació de ser-ho. És una confluència política que cerca treballar a curt, mig i llarg termini mantenint una coherència i independència de criteri, sense submissions a estructures piramidals, sense pleitesies ni motivacions electoralistes i disposada a treballar per retornar a les persones el benestar que mai no haurien d’haver perdut i que les polítiques neoliberals ens volen arravatar des de tots els àmbits. Pensem que el municipi, la institució més propera a les persones, és qui millor pot treballar per garantir el benestar i la felicitat de la ciutadania. Pensem que el canvi de la gent vers la política i el sistema que ens ha de regir s’ha de produir des de baix i que cal el compromís (real!) de tots per capgirar allò que critiquem i que no ens sembla bé.

Per això, proposem una actuació a nivell municipal que prioritzi les necessitats de les persones, per sobre de la creació d’infraestructures que ara mateix no donen resposta a les necessitats urgents de la població. Allò que més preocupa la gent és la manca de feina i allò que és prioritari és cercar fórmules que puguin dinamitzar l’economia local (invertir en incentius cap al comerç i el consum local que dinamitzin el poble, establir convenis amb empreses per ocupar joves en pràctiques, revitalitzar els nuclis urbans com a oferta turística diferenciada i autòctona, incentivar el sector primari i secundari per trencar l’estacionalitat i recuperar l’autonomia de l’economia, augmentar els serveis per crear ocupació, empènyer plans d’instal.lació d’energies renovables que ajudin l’economia i l’ecologia del poble, potenciar les noves tecnologies aplicades a l’empresa amb l’obertura d’un parc BIT).

Per aconseguir això, cal sumar persones a les decisions municipals i comptar amb tots els col.lectius, treballar estretament amb els treballadors municipals tot fent-los copartícips, comptar amb el teixit empresarial per decidir sobre el que els afecta, delegar accions a col.lectius estructurats i a consells municipals i potenciar el seu coneixement del terreny. En definitiva, promoure el compromís del ciutadà i retornar-li la capacitat d’acció directa.

I cal també treballar el context que ha d’acollir aquest canvi d’enfocament, tot impulsant un eix transversal municipal basat en un projecte de ciutat educadora. Seguint l’exemple de centenars de ciutats arreu dels cinc continents adscrites a la xarxa de ciutats educadores, pensem que el nostre municipi ha de caminar cap a una dinàmica aglutinadora i transversal pel que fa a les accions empreses, rompre amb la divisió estanc dels departaments municipals i repensar-los des de la seva multifuncionalitat, accions conjuntes i objectius compartits. Una ciutat que pensi en la seva gent com a font de benestar i de coneixement, que creixi en benefici de les persones, que potenciï l’acció facilitadora i no pas la punitiva, que sigui més rendible perquè les propostes estan pensades, contrastades i compartides i, alhora, sigui econòmicament més viable per l’optimització dels recursos invertits.

El camí és obert...

La feina i la decisió col.lectiva han entrat en funcionament. La voluntat de fer junts el camí és ferma i l’estaló de la ciutadania creix. El repte és sostenir en el temps la filosofia del nostre projecte i gestar un canvi que vagi més enllà de les individualitats i qualli a la societat com a model de gestió. És important poder accedir al govern de la ciutat però ho és més el compromís de treballar en clau de futur, encara que els resultats no es puguin veure de manera immediata. Junts per Lô té una vocació transformadora, una vocació de camí. Restem il.lusionats de veure què ens depararà el trajecte.