Maranâ Thâ. Conèixer i aplicar avui la Bíblia amb perspectiva històrica

Guillem Ramis i Moneny
Mestre d’escola jubilat

Després de molt estudi i constant reflexió he elaborat un assaig amb el títol "Maranâ Thâ. Conèixer i aplicar avui la Bíblia amb perspectiva històrica". ("Maranâ Thâ" o "Maran Athâ" és una expressió aramea utilitzada pels primers cristians. Es tradueix per "Senyor, vine" o "El Senyor ha vingut".) Els nous descobriments, literaris i científics, representen un capgirament de moltes afirmacions i creences tradicionals connectades amb la Bíblia, però hi ha forces dirigents, fins i tot institucionals de l’Església que reprimeixen —o no afavoreixen com caldria— un procés renovador prou adequat al nostre temps. S’ha de dir ben clar;. el missatge bíblic i evangèlic pot ser avui també revolucionari, com ho va ser en el temps de la seva redacció. Ara bé, cal entendre’l i aplicar-lo degudament. Com més conec la Bíblia, més hi puc trobar paral·lelismes històricament comparables a contingències, necessitats i projectes actuals.

El meu escrit pretén ser divulgador. He llegit molts llibres; els he comparat i d’ells n’he procurat extreure allò que m’ha semblat més interessant i engrescador. No és un treball d’investigació; és sobretot un esforç de síntesi. Quasi tot el que hi dic, ja algú altre ho havia escrit abans. Tot i així, crec que el treball pot ajudar a renovar antics camins o a trobar-ne de nous.

L’assaig és presentat en 5 blocs que comprenen 25 capítols. Comença amb una perspectiva històrica, fent un acte d’admiració i humilitat davant l’Univers. La Terra i els humans som quasi no-res dins la immensitat de l’univers, amb bilions i trilions d’astres i on la nostra història és pràcticament imperceptible en el conjunt de milions i milions d’anys d’existència. Segueix el sorgiment de les religions, les quals no sobrepassen els 20.000 anys.

El segon bloc és una introducció a la Bíblia, principal testimoni d’un poble que ha sobreviscut des de fa quatre mil anys. El tercer bloc estudia l’Antic Testament al llarg de cinc capítols. El quart bloc dedica nou capítols al Nou Testament, investigant la figura històrica de Jesús i la composició i els testimonis de les primeres comunitats cristianes dels segles primer i segon, quan foren escrits els 27 llibres que el composen i molts altres escrits apòcrifs, o refusats per la Gran Església. L’últim bloc recorda un seguit de llums i ombres de l’Església al llarg dels segles; específicament contempla els màrtirs, els sagraments, la jerarquia i la dona i es configura davant noves formes de concebre la idea de "déu" i el sentit de l’ateisme modern.

Acaba amb una reflexió sobre la necessitat i la possibilitat de trobar una altra forma de viure els temps actuals."Que el nostre sigui un temps que es recordi pel despertar a una nova reverència a la vida, la ferma resolució d’aconseguir la sostenibilitat i l’acceleració en la lluita per la justícia, la pau i la joiosa celebració de la vida", com conclou la Carta de la Terra.

Al final de l’assaig són assenyalades 226 obres consultades i una ampla bibliografia de temàtica bíblica i fronterera per continuar la recerca (425 obres).

"Maranâ Thâ" es troba penjat a internet, a la web SABAL (Secularitzats Associats de Balears) http://secularitzassociats.blogspot.com.es/
https://es.scribd.com/doc/250645337/Marana-Tha-Vine-Senyor