Recontar Palma (II)

Amadeu Corbera

Com feim que Palma torni a ser dels palmesans, i més encara, de tots els mallorquins? La capital, que ho és, ha de començar a exercir-ne; ara només és la capital de la vulgaritat, sense oferir res de nou que convidi a gaudir-ne, i perdent el poc que havia conservat. Només les parets aguanten, reconfigurades en estants de cartó, buits de significat, pura foto de betlem sense vida i sense gràcia.

La ciutat viu en dos móns, desconnectats: el centre, buit de contengut i enfocat exclusivament a l’ús i al gaudi dels turistes; i la perifèria, excluïda de la riquesa que aquest turisme genera i de qualsevol imatge d’allò que és o que podria ser Palma. I encara, més enllà d’això, les zones rurals i naturals, d’es Molinar, de s’Indioteria, des Pil·larí, de ses Fontanelles, s’esllangueixen, es desfiguren i desapareixen de mica en mica.

El mal de Palma és que és desconeguda, i ningú estima i defensa allò que simplement no coneix. La nostra ciutat, la nostra capital, està amagada davall aquest discurs de vulgaritat turística: necessitam, per tant, un nou discurs, i construir-lo en xarxa, al voltant d’uns eixos, d’uns nodes, que siguin el punt de trobada, de reunió i de cohesió dels barris. Espais de llibertat i de difusió de la cultura, com a eix vertebrador d’aquesta nova Palma, creativa, cohesionada, orgullosa i dinàmica, la capital que sigui el millor imatge d’un país que desperta. Que els turistes hi vulguin venir, però no a contemplar decorats sense sentit, sinó a participar del dinamisme cultural de la ciutat. Recontar Palma des de la cultura.

I no hi ha millor lloc per començar que les biblioteques i les escoles, equipaments ja existents i dispersats per tots els barris. Utilitzar aquests espais perquè esdevénguin els motors dels barris, els llocs d’encontre, els nous ateneus populars que Palma necessita. Bastir una encara més gran xarxa de biblioteques i centres culturals, bones instal·lacions, accessibles i que convidin la gent a prendre-hi part. Fer de les biblioteques no només un espai d’intercanvi de llibres, sinó sobretot de generador i intercanvi d’idees, de trobada de persones, centres de coneixement i difusió d’aquesta idea de Palma a partir de la cultura i la pròpia història.

I per rematar-ho, Palma necessita una gran biblioteca, un centre definitiu, ampli, còmode. i atractiu. Les actuals biblioteques “centrals” com les de la Misericòrdia són molt deficitàries en aquest aspecte. La ciutat ja té un espai privilegiat, l’edifici GESA, que podria esdevenir aquest centre: la gran biblioteca, centre cultural -fins i tot museu- i de trobada, atractiu per a locals i visitants, un balcó privilegiat on contemplar tota la badia, i gaudir-ne, fent un cafè, llegint un llibre, sortint d’una vetlada teatral, etc.

Tenim el patrimoni, tenim els espais, tenim la gent i tenim la il·lusió. Esborrar d’una vegada la Passion for Palma estantissa i xabacana, la de destrucció del territori i provincianisme, i escriure el relat de la Palma de la cultura i la cohesió social.